Terveydenhoito hukkaa varoja katkeilevilla hoitopoluilla

Liittokokouksen kannanotto 8.10.2022

Terveydenhoidon tuloksellisuus ja vaikuttavuus kärsivät hoitopolkujen katkeilemisesta. Moni jatkohoitoa tarvitseva mummo tai vaari joutuu odottelemaan hoitoa tai kuntoutusta. Kotona riittämättömän hoidon varassa voimat vähenevät ja tilanne vaikeutuu. Sairaala ei ole oikea paikka kuntoutusta tai ympärivuorokautista hoitopaikkaa odottavalle.

KD-Naiset kehottaa hyvinvointialueita tekemään hoitopoluista johdonmukaisia ja toimivia. Suomen hallituksen on rahoitettava riittävät ja tarkoituksenmukaiset hoitopaikat ja –muodot. Ikäihmisten palveluita pitää monipuolistaa eikä vähentää.