Strategia

TOIMINTA-AJATUS
KD Naiset on vahva naisten yhteiskunnallisen vaikuttamisen väylä. KD Naiset vaikuttaa monipuolisesti yhteiskunnallisen tasa-arvon kehittymiseen ja työskentelee demokraattisen lähimmäisyhteiskunnan puolesta.

ARVOT
Kristillinen ihmiskäsitys, luovuttamaton ihmisarvo ja heikoimmista huolehtiminen ovat KD Naisten tärkeimpiä arvoja, joita ovat myös ihmisten välinen yhdenvertaisuus, kokonaisvaltainen hyvinvointi ja puhdas elinympäristö. Tärkeällä sijalla ovat oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja avoimuus kaikessa toiminnassa.

VISIO
KD Naiset on vaikutusvaltainen yhteiskunnallinen toimija. KD Naisten jäsenyys on haluttu kanava poliittiseen vaikuttamiseen. KD Naisia on päätöksenteon kaikilla tasoilla.

TAVOITTEET JA KEINOT

Tavoitteet
1. Aktiivinen poliittinen toiminta
2. Naisvaikuttajien määrän lisääminen
3. Hyvin toimiva KD Naisten organisaatio
4. Aktiivinen, ajantasainen viestintä
5. Toimiva yhteistyö järjestöjen ja muiden tahojen kanssa


Keinot
1. Kentän tietotaidon tunnistaminen ja arvostaminen
2. Vallan ja vastuun jakaminen
3. Demokraattinen, kannustava ja rohkaiseva toiminta
4. Koulutetaan ja päivitetään uusia viestintätaitoja
5. Rohkaistaan puolueen sisäiseen ja ulkoiseen verkostoitumiseen