Yksinasuvat otettava paremmin huomioon päätöksenteossa

11.2.2023

Yksinasuvat ja perheettömät kokevat usein jäävänsä ulkopuolisiksi esimerkiksi julkisia palveluita suunniteltaessa. On nähtävissä, että monet yhteiskunnalliset palvelut rakennetaan vain perheitä ajatellen. Tilanne on erikoinen erityisesti kun tiedämme, että yksinasuvia on Suomessa jo yli 1,2 miljoonaa.

KD Naiset haluaa muutosta asiaan. Vaikka yksinasuminen on entistä yleisempää, ei ryhmän erityispiirteitä tai tarpeita kuitenkaan aina tunnisteta. Tarvitsemme tietoisuuden lisäämistä yksinasuvien tilanteista arjessa ihan jokapäiväisissä asioissa ja sen myötä yksinelävien parempaa huomioimista kaikessa päätöksenteossa.

Yksinasuvat ovat hyvin usein muita heikommassa taloudellisessa asemassa. Yksinasuvien naisten bruttotulot ovat pienemmät kuin parisuhteissa elävillä naisilla. Yksinasuvien työllisyysaste on myös selkeästi muita alhaisempi. Köyhyysrajan alle jäävien yksinasuvien osuus Suomessa on n. 30 % ja myös toimeentulotukea saavista suuri osa on yksinasuvia. KD Naiset esittää työasuntovähennyksen ja kotitalousvähennyksen laajentamista koskemaan myös yksinasuvia yhdenvertaisesti parisuhteessa elävien kanssa.

Paljon jää vielä tehtäväksi yksinasuvien aseman parantamiseksi.

Kannanotto on julkaistu KD verkkolehdessä 11.2.2023