Hoitajien työtaisteluoikeutta ei saa rajoittaa

Kukaan ei halua vaarantaa potilasturvallisuutta. Kaikkein vähiten vaativaan hoitotyöhön sitoutuneet hoitajat. Olemme nyt kuitenkin tilanteessa, jossa hoitohenkilökunnan palkkausta ja työoloja ei ole saatettu kuntoon vaikka ongelmista on puhuttu jo pitkään. Elämme tälläkin hetkellä tilanteessa jossa potilasturvallisuutta vaarannetaan joka päivä. Henkilökunta uupuu koko ajan kasvavan työtaakan alla.

KD NAISET vastustaa toimia joilla hoitajien työtaisteluoikeutta rajoitetaan. Keskustelussa oleva potilasturvallisuuslaki veisi kokonaan työtaisteluoikeuden sote-alalla. Ei ole oikein, että hoitajat asetetaan eriarvoiseen asemaan muihin työntekijöihin nähden. Asia pitää voida ratkaista sopimalla ja lisärahoituksella.

”Emme voi vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen aina vain vedota hoitajien sydämeen, eettiseen, altruistiseen ajatteluun ja toimintatapaan vaan meidän on hoidettava työolot ja palkkaus kuntoon” sanoo KD Naisten pj Sari Kumin.


Kannanotto on julkaistu KD -lehdessä 13.9.2022.