Köyhyyden poistamiseksi tehtävä yhdessä töitä

Liittokokouksen kannanotto 8.10.2022

Suomessa on liki 700 000 pienituloista ihmistä. Köyhyys- ja pienituloisuusraja on 60% kotitalouksien käytettävissä olevasta mediaanitulosta. Yksinelävälle tämä tarkoittaa alle 1300 euron kuukausituloja. Yli kymmen prosenttia kaikista lapsista asuu pienituloisissa perheissä. Kokonaan perusturvan varassa eläviä ihmisiä on noin 240 000.

On tärkeää, että nyt vähennetään köyhyyttä ja siitä aiheutuvia seurauksia. Ei riitä, että useat järjestöt ja seurakunnat auttavat jakamalla ruoka-apua. Tarvitaan julkista rahoitusta.

KD Naiset vaatii, että perusturvaa korotetaan ja lisätään vaihtoehtoja kohtuuhintaiselle asumiselle. On varmistettava lapsiperheiden riittävä toimeentulo.  Kaikkien tulee sairastuessaan saada tarvitsemansa hoito tuloista riippumatta.