Helsingin Naispiiri

Haluamme Helsingin Naispiirinä vaikuttaa omalla alueellamme poliittisella tasolla naisten tasa-arvoisen aseman vahvistamiseksi ja ihmisarvon kunnioittamiseksi. Haluamme rohkaista naisia eri elämänalueilta tulemaan mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tuomaan siihen oman arjen kokemuksensa ja näkemyksensä. Toimintamme lähtökohtana on kristillinen ihmiskäsitys. Haluamme toimia kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja riittävien peruspalveluiden turvaamiseksi. Keskitymme perhettä, lapsia, naisia ja vanhuksia sekä heikommassa asemassa olevia koskeviin ajankohtaisiin asioihin.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Mervi Juurinen
puheenjohtaja

Naispiiri yhteystietoja

Mervi Juurinen
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Puheenjohtaja
mervi.juurinen@gmail.com

Sanna-Mari Hokkanen
Varapuheenjohtaja

Hanna Hekkala
sihteeri

Mirja Kolehmainen
taloudenhoitaja

Merit Lemminki
Johtokunnan jäsen

Paula Pennanen-Aitta
Johtokunnan jäsen