KD Naisten liittokokouksen kannanotto 21.4.2023

Pidetään kiinni tavoitteista vaalien jälkeenkin

Hallitustunnusteluja käydään parhaillaan vaalivoittaja Kokoomuksen johdolla. KD Naiset haluaa muistuttaa neuvottelijoita erityisesti hyvästä vanhustenhoidosta ja toimenpiteistä liittyen perheiden hyvinvointiin. Näistä pitää saada selkeitä kirjauksia myös hallitusohjelmaan.

Oikeus hyvään vanhuuteen on turvattava jokaiselle ikäihmiselle koko Suomessa. Meidän tulee taata vanhustenhoidon hyvä laatu ja riittävä hoitajamäärä. Peräänkuulutamme neljän takuun mallia, jonka pitää toteutua jokaisen vanhuksen kohdalla. Vanhuksemme tarvitsevat ulkoilu-, ruokailu-, hygienia ja yhteisötakuut. Kaiken tämän toteuttamiseksi tarvitsemme lisää hoitajia ja panostuksia niin hoitajien työoloihin kuin palkkaukseen. Riittävät panostukset sotepalveluihin vaikuttavat myös vanhustenhoitoon. Riittävän aikainen hoitoon pääsy ja hyvät ennaltaehkäisevät palvelut edistävät ikäihmisten terveyttä ja parantavat mahdollisuuksia asua pidempään kotona. On huomioitava, että hetkellä kotona on myös ikäihmisiä, jotka kuntonsa vuoksi tarvitsisivat nyt heti ympärivuotista laitoshoitoa. Laitospaikkoja tarvitaan välittömästi lisää.

KD Naiset haluaa kiinnittää huomiota enemmän myös omaishoitoon. Omaishoitajien saama alhainen palkkio ei vastaa työn vaativuutta. Omaishoitajan palkkiota pitää korottaa ja se on saatava verottomaksi. Samaan aikaan pitää omaishoitajien palkkiot ja kriteerit yhtenäistää koko maassa. Omaishoidon yhdistämistä työelämään voidaan helpottaa esimerkiksi luomalla kannuste osa-aikatyöhön. Omaishoitovapaan palkallisuus on selvitettävä ja lisättävä mahdollisuutta käyttää useampia palkallisia päiviä oman läheisensä asioiden hoitoon.

Tarvitsemme suunnanmuutoksen syntyvyyden roimaan laskuun ja perheiden aseman parantamiseen. Perheiden on saatava arkeen tukea matalalla kynnyksellä lähipalveluina. On tehtävä toimia niin työllisyyteen ja koulutukseen, perheiden valinnanvapauden edistämiseen ja lisättävä tukea erilaisiin elämäntilanteisiin ja huoliin taloudellisesta tilanteesta. Vaikutukset lapsiin on huomioitava kaikessa päätöksenteossa. Perheiden toimeentuloa on parannettava kun liikkumisen, asumisen ja ruoan kustannusten nousu haastaa monien perheiden talouden. Toimeentulon parantamista voidaan edistää lapsilisän tasokorotuksella, sitomalla lapsilisät indeksiin, ottamalla käyttöön verotuksessa lapsivähennys ja muuttamalla opintotuen huoltajakorotus lapsikohtaiseksi. Käynnissä olevalla sosiaaliturvauudistuksella on tavoiteltava lapsiperheköyhyyden ja ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisyä.

KD Naiset vaatii, että nämä toimet kirjataan hallitusohjelmatavoitteiksi.