19.1.2023

Huomio naisiin kohdistuvaan väkivallan vähentämisen resursseihin

Nykyinen hallitus on tehnyt tasa-arvo-ohjelman, jossa on hyviä kirjauksia naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Kirjaukset osoittavat, että väkivalta on tunnistettu sukupuolittuneeksi. Ongelma on nähty ja kirjaukset on tehty. Nyt puuttuvat enää toimet.

KD Naiset ovat huolissaan siitä ettei hallitus ole osoittanut resursseja väkivallan vähentämiseen tähtäävään ja ennaltaehkäisevään työhön. Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuodenvaihteessa mutta rahoitusta väkivallan vastaiselle työlle ei ole osoitettu. Jo ennakkoon oli tiedossa, että hyvinvointialueiden rahoitus oli pahasti alimitoitettu. Tilanne on vaikea.

Tilastokeskuksen mukaan kolmannes naisista on kokenut väkivaltaa parisuhteessaan ja henkistä väkivaltaa jopa puolet. Toistuvan väkivallan vuoksi puolet naisista on kärsinyt psyykkisistä seurauksista, kuten masennuksesta, paniikkikohtauksista ja univaikeuksista. Monissa tapauksissa lapset ovat olleet osallisina tapahtumissa joskus tapahtuman todistajina ja osa myös itse uhreina. Inhimillinen kärsimys ja taloudelliset vaikutukset ovat suuret.

KD Naiset muistuttaa, että Suomi on allekirjoittanut jo vuonna 2015 Euroopan neuvoston yleissopimuksen ns Istanbulin sopimuksen, joka painottuu väkivallan ehkäisyyn. Se sisältää myös velvoitteita uhrien suojelemiseksi ja auttamiseksi sekä väkivallan tekijöiden rankaisemiseksi. Tarvitsemme nyt konkreettisia toimia.

KD Naiset vaatii naisvaltaista hallitusta korjaamaan tilanteen välittömästi.

Kannanotto on julkaistu KD-lehdessä 24.1.2023