Nuoret naiset palavat loppuun työelämässä

Naisten mielenterveyden häiriöt ovat yleistyneet Suomessa. Viikoittain väsymyksen, haluttomuuden ja tarmottomuuden tunteita kokevia naisia on jo jopa puolet naispalkansaajista. He kokevat myös työn henkisen raskauden lisääntyneen. On huomiota herättävää, että naisilla mielenterveyden häiriöt ovat jo yleisin syy sairauspäivärahan saamiselle. Erityisen huolestuttavaa on, että ne ovat lisääntyneet varsinkin nuorilla ja varhaiskeski-ikäisillä naisilla ja ovat syy siirtyä jopa työkyvyttömyyseläkkeelle.

KD Naiset pitää tilannetta erittäin vakavana. Tämän päivän nuorilla naisilla pitäisi olla työelämää edessään vielä useampi vuosikymmen. Tilanne ei ole hyvä yksittäisen naisen kohdalla eikä myöskään yhteiskunnan. Samaan aikaan Suomessa halutaan nostaa työllisyysastetta ja pidentää työuria. Huoltosuhde vääristyy, jos nuoret naiset uupuvat töissään. On väärin, että nuoret polttavat itsensä loppuun jo työuransa alkuvaiheessa. Mielenterveysongelmat lisääntyneiden paineiden alla saattaa olla myös yksi syy syntyvyyden laskuun.

KD Naisten mielestä tilanne vaatii toimenpiteitä niin työpaikoilla kuin kunnissa. Työelämässä työmäärään, henkiseen kuormittumiseen ja johtamiseen pitää kiinnittää huomiota. Työterveyshuollon ja kuntien terveyspalvelujen pitää olla riittävät myös mielenterveyspalveluissa. Vaikuttavuus kasvaa, kun palveluja saadaan ajoissa ja oikea-aikaisesti ja tukea on saatavissa riittävästi. Mikäli emme toimi, joudumme maksamaan tulevaisuudessa suuren laskun.

KD lehden artikkeli on luettavissa verkkolehdestä