Lapsiperheitä on tuettava taloudellisesti enemmän

21.7.2022

KD Naiset on huolissaan erityisesti pienituloisten ja monilapsiperheiden pärjäämisestä alati kasvavien talousmenojen ja ruuan hinnan kasvun kanssa. Emme kuitenkaan kannata ministeri Ohisalon mallia, jossa kouluruokailua laajennettaisiin iltoihin ja viikonloppuihin. Vaikka koulu tavoittaa kaikki lapset, se ei aina voi olla ratkaisu kaikkeen. Kouluruokailun laajentaminen iltoihin ja viikonloppuihin vaatii taas uusien rakenteiden kehittämistä ja työntekijöiden palkkaamista. Näiden uusien ”toimintahäkkyröiden ja himmeleiden” kehittäminen olemassa olevien rakenteiden jatkeeksi ei ole mielestämme järkevää eikä kustannustehokasta.

KD Naiset haluaa, että olemassa olevia perheitä tukevia rakenteita tarkastellaan ja tehdään niihin tarvittavia korjauksia. Esitämme lapsiperheverovähennyksen palauttamista ja korotuksia lapsilisiin. KD Naiset esittää myös lapsilisien ikärajan nostoa 18:sta ikävuoteen saakka.

Lapsilisien ostovoima on laskenut koko 2000-luvun koska niihin ei ole tehty tarvittavia indeksikorotuksia. Lapsilisät sidottiin vuonna 2011 kansaneläkeindeksiin mutta korotus ehdittiin tehdä vain kaksi kertaa kunnes silloisen hallituksen indeksijäädytykset alkoivat. Lapsilisien korottamisen on kuitenkin nähty vaikuttavan esimerkiksi naapurimaassamme Virossa niin perheiden pärjäämiseen arjessa kuin syntyvyyden nousuun. Luottamus arjessa pärjäämiseen on yksi merkittävä tekijä kun lasten hankintaa suunnitellaan.

Nuoret perheet tarvitsevat yhteiskunnan tukea ja rohkaisua jotta uskaltavat muutoksien keskellä suunnitella lasten hankintaa. Tulevaisuuteen luottaminen ja toiveikkuuden lisääminen on meidän yhteinen tehtävä.

Kannanotto on julkaistu KD lehdessä 27.7.2022