Päätöksenteko


Naisjärjestön korkein päättävä toimielin on liittokokous, joka kokoontuu kerran vuodessa lokakuussa.

Liittokokous nimeää jokaisesta naispiiristä edustajan ja vara-edustajan liittohallitukseen. Liittohallitus suunnittelee ja ohjaa käytännön toimintaa. Liittohallitus kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Toimikausi on aina kaksi vuotta kerrallaan.

Työvaliokuntaan kuuluu puheenjohtajiston lisäksi 2-3 kahdeksi vuodeksi valittua edustajaa liittohallituksesta. Työvaliokunta suunnittelee, valmistelee asioita liittohallituksessa käsiteltäviksi ja toimeenpanee liittokokouksen ja liittohallituksen päätökset. Työvaliokunta kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta.

Naispiirejä on 12. Jäseneksi voi liittyä vain puolueen kautta. Naispiirin jäsen ei voi olla ilman puolueen jäsenyyttä. Naisjäsenet ovat automaattisesti aina omalla alueellaan toimivan naispiirin jäseniä.