Hämeen Naispiiri

Haluamme Hämeen Naispiirinä vaikuttaa omalla alueellamme poliittisella tasolla naisten tasa-arvoisen aseman vahvistamiseksi ja ihmisarvon kunnioittamiseksi. Haluamme rohkaista naisia eri elämänalueilta tulemaan mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tuomaan siihen oman arjen kokemuksensa ja näkemyksensä. Toimintamme lähtökohtana on kristillinen ihmiskäsitys. Haluamme toimia kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja riittävien peruspalveluiden turvaamiseksi. Keskitymme perhettä, lapsia, naisia ja vanhuksia sekä heikommassa asemassa olevia koskeviin ajankohtaisiin asioihin.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Krista Karjalainen
puheenjohtaja

Naispiirin yhteystietoja

Krista Karjalainen
puheenjohtaja
040 5330036
krista.karjalainen@edu.lahti.fi

Marja Apilainen
sihteeri
040 0763501

apilainen.marja@gmail.com