Keski-Suomen Naispiiri

Haluamme Keski-Suomen Naispiirinä vaikuttaa omalla alueellamme poliittisella tasolla naisten tasa-arvoisen aseman vahvistamiseksi ja ihmisarvon kunnioittamiseksi. Haluamme rohkaista naisia eri elämänalueilta tulemaan mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tuomaan siihen oman arjen kokemuksensa ja näkemyksensä. Toimintamme lähtökohtana on kristillinen ihmiskäsitys. Haluamme toimia kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja riittävien peruspalveluiden turvaamiseksi. Keskitymme perhettä, lapsia, naisia ja vanhuksia sekä heikommassa asemassa olevia koskeviin ajankohtaisiin asioihin.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Aira Korhonen
puheenjohtaja

Naispiiri yhteystietoja

Aira Korhonen
puheenjohtaja
0400 852 069
airaekorhonen@gmail.com

Elisa Kuosmanen
sihteeri
040 147 8394
elisakuosmanen23@gmail.com