Palveleva sote

KD Naisten Kannustavassa Sote:ssa pidämme huolta kaikista ihmisistä vauvasta vaariin, koko maan alueella Hankoniemestä Norjan rajalle asti sekä kasvukeskuksissa asuvista, että syrjäseuduilla olevista. Painopisteenämme on julkinen sektori, joita yksityinen ja kolmas sektori täydentävät, ei vastakkainasettelua.  

KD Naisten Sote-malli lähtee siitä, että panostamme perusterveydenhuoltoon, joiden palvelut säilyvät kunnissa lähellä ihmistä tai palvelut tuodaan lähelle potilasta. Entiset keskussairaalapiirit pysyvät, jotka muunnetaan Sote-alueen maakuntasairaaloiksi. Vaativammat palvelut ja toiminnot keskitetään yliopistosairaaloihin. Lääkärien ja hoitohenkilökunnan koulutusta lisätään sekä laatuun panostetaan, opintoihin hakeutuessa soveltuvuustestit olisi syytä ottaa takaisin