Viekö sote-siirtymä verorahat lapsilta?

Liittokokouksen kannanotto 8.10.2022

KD Naiset haluaa muistuttaa kuntia pitämään huolta varhaiskasvatuksen ja koulutuksen rahoituksesta myös sote-siirtymän jälkeen. Vaikka kunnan verotulot vähenevät, hyvän kasvatuksen ja koulutuksen merkitys ei vähene. Varhaiskasvatus ja koulutus jäävät kuntien tärkeimmäksi palvelutehtäväksi, jonka laatua varmistava rahoitus on yksi suurista veto- ja pitovoimatekijöistä. Kunniaton leikkaaminen kasvavien lasten ja nuorten palveluista ei auta yhtään kuntaa menestymään.

KD Naiset kehottaa kuntia huolehtimaan kasvatuksen ja koulutuksen laadusta myös rahallisesti. Osaavaa henkilökuntaa houkutellaan työhyvinvointia kehittämällä ja kilpailukykyisellä resurssoinnilla. Lapset ja nuoret ovat paitsi tulevaisuuden tekijöitä, myös hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden rahoittajia. Sijoittamalla heidän elämäänsä kasvatetaan hyvinvointiyhteiskunnalle puolustajia, jotka jaksavat ponnistella yhteiseksi hyväksi.

KD Naisina vaadimme riittävää ja pitkäjänteistä rahoitusta lasten ja nuorten hyväksi. Heidän hyvä elämänsä vaatii meiltä kaikilta viisautta ja voimavaroja.