Savo-Karjalan Naispiiri

Savo-Karjalan KD Naispiiri ry edistää erityisesti naisten, lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia politiikan, kansalaistoiminnan ja työelämän kautta. Myös heikossa asemassa olevien ryhmien avuntarpeiden ymmärtäminen ja niistä tiedottaminen päättäjille on meille tärkeää.

Pidämme myös tärkeänä sitä, että kunnat ja kaupungit mahdollistavat kaikin tavoin kaikkien asukkaidensa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Poliittisen päätöksenteon ohella onkin kuultava pitäjäraatien sekä kylä- ja asukasyhdistysten näkemyksiä siitä miten maaseutu pidetään elävänä ja asuttuna sekä mahdollistetaan koko Savo- Karjalan alueen asukkaiden mahdollisuus päästä kuntoilemaan luontopoluille ja virkistymään laavupaikoille.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Seija Eskelinen

eskelinenseija.kd@gmail.com

Naispiiri yhteystietoja

Seija Eskelinen
puheenjohtaja
044 374 7774
eskelinenseija.kd@gmail.com

Raija Iskanius
taloudenhoitaja
050 522 3928
iskaniusraija@gmail.com

Minna Sahlberg
sihteeri
0400 689 665
minnakatri@dnainternet.net

Pirjo Timonen
Johtoryhmän jäsen
040 575 5096
helena.neppa@gmail.com