Tasa-arvoa eläkkeisiin

25.01.2023

Naisten ja miesten välinen eläke-ero on Suomessa 24% ilmenee Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n, ruotsalaisen Sveriges Kvinnoorganisationer -järjestön ja Tanskan suurimman ammattiliiton 3F:n yhteistyössä tehdystä raportista. Pohjoismaissa vain Ruotsissa on suurempi eläke-ero kuin meillä. Erilaiset eläkejärjestelmät selittänee osan eroista mutta muita selittäviä tekijöitä ovat sukupuolten välinen ero erilaisesta osallistumisesta työmarkkinoille, epätasainen palkattoman ja palkallisen työn jakaantuminen ja sukupuolten välinen palkkataso.

KD Naiset on huolissaan eläke-erojen epätasa-arvosta Suomessa. Naisten eläkeköyhyyteen puuttuminen vaatii eläkkeiden laajempaa tarkastelua myös tasa-arvonäkökulmasta. Olemme samaa mieltä Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry;n kanssa, että tarvitsemme kokonaisvaltaisen eläkkeiden tasa-arvoon liittyvän toimenpideohjelman Suomeen.

Raportissa ehdotetaan eläke-eron kuromiseksi esimerkiksi lasten hoitotyön tasaisempaa jakoa vanhempien kesken. KD Naiset pitää tärkeänä, että isät ottavat enemmän hoitovastuuta mutta päätös on aina perheen, ei yhteiskunnan ja poliittisten päätöksentekijöiden. KD Naiset haluaa kunnioittaa vanhempien päätöksiä lasten hoitotyön jakamisesta ja ehdottaa hoitotyön ajalta kertyvää eläkettä lasta hoitavalle vanhemmalle riippumatta sukupuolesta koko perhevapaan ajan.

Työn tasa-arvo johtaa myös tasa-arvoisempiin eläkkeisiin

Raportti antaa suosituksia toimista eläketasa-arvon saavuttamiseksi. Palkattoman työn, erityisesti lastenhoidon, epätasainen jakautuminen sukupuolten kesken on yksi syy tuloeroihin ja siten myös sukupuolten eläke-eroihin Pohjoismaissa. Tasa-arvoisempien eläkkeiden saavuttamiseksi hoivatyö tulisi jakaa tasaisemmin vanhempien kesken.

Naisten vasten tahtoaan tekemä osa-aikatyö on ainakin joissakin maissa merkittävä tekijä naisten alhaisemmalle eläketasolle. Suomessa 29 % kaikista osa-aikatyössä työskentelevistä naisista tekevät osa-aikatyötä vasten tahtoaan. Parantamalla naisten pääsyä kokoaikatyöhön voidaan vaikuttaa naisten ansaitsemiin eläkkeisiin.

Naisten eläkeköyhyyteen puuttuminen vaatii eläkkeiden laajempaa tarkastelua tasa-arvonäkökulmasta. Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry vaatii hallitusohjelmatavoitteissaan kokonaisvaltaisen eläkkeiden tasa-arvoon liittyvän toimenpideohjelman toteuttamista Suomessa.

Kannanotto on julkaistu KD-lehdessä 26.01.2023