Politiikka

KD Naiset toimii aktiivisesti niin puolueen sisällä kuin ulkopuolella. Edistämme meille naisille tärkeitä asioita puolueen eri päätöksentekoelimissä. Toimintamme perustuu kristillisdemokraattiseen arvomaailmaan jossa korostamme ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioitusta, omantunnon vapautta, yksilön vastuuta, vahvaa perhepolitiikkaa, kansalaisyhteiskunnan merkitystä, kansainvälistä vastuuta, ympäristön kunnioittamista sekä sosiaalisen markkinatalouden edistämistä.

Me KD Naiset haluamme, omalla toiminnallamme edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Meille on tärkeää, että kaikessa päätöksenteossa arvioidaan suunniteltujen päätösten sukupuoli-ja lapsivaikutukset.

KD Naiset nostaa keskusteluun perhe-elämään, työhön ja naisyrittäjyyteen ja tasa-arvoon liittyviä asioita. Keskiössä on erityisesti naisten ja lasten näkökulman esille tuominen.

Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun myös omia aloitteita tekemällä. Haluamme tehdä rakentavaa yhteistyötä myös muiden puolueiden naisjärjestöjen kanssa ja toimia myös kansainvälisessä yhteistyössä esim EPP Women organisaation kanssa.