Väkivaltaan työpaikoilla puututtava tiukemmin jo ennakkoon

7.6.2022

Viime aikoina olemme saaneet kuulla puolueteltoilla erilaisissa tapaamisissa kuntalaisten kanssa väkivallan teoista, joita he ovat joutuneet kokemaan työpaikoillaan. Olemme huomanneet, että väkivaltaa ja sen uhkaa esiintyy eri aloilla ja erilaisissa työtehtävissä. Keskusteluissamme on tullut ilmi väkivallan uhka ja sen kokeminen erityisesti terveydenhuollossa. Olemme tästä huolissamme.

Työpaikkaväkivallalla tarkoitamme tässä kirjoituksessa joutumista fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi työpaikalla. Se voi olla uhkaavaa käytöstä, huutelua, nimittelyä, ahdistelua ja pelottelua ja jopa fyysistä väkivaltaa; tönimistä, sylkemistä, raapimista, kiinnipitämistä, lyömistä ja potkimista. Useimmiten tekijänä on asiakas tai potilas mutta toisinaan tekijänä erityisesti henkisessä väkivallassa on myös työkaveri. Työpaikkakiusaaminen näyttäytyy myös keskusteluissamme. Tätä ei kenenkään pitäisi joutua kokemaan työssään.

KD Naiset haluaa asiaan puututtavan entistä voimallisemmin ja jo ennakkoon. Haluamme, että työpaikoilla laaditaan kirjallinen turvallisuusohjeisto, jossa kerrotaan toimintaohjeet ja mallit etukäteen arvioitujen vaaratilanteiden varalta. Ohjeistuksessa on oltava myös toimintatapaohjeet kuinka toimia kun väkivalta tai sen uhka on jo tapahtunut. Tärkeä osa prosessia on myös tilanteiden huolellinen jälkikäsittely. Työnantajan velvollisuus on käydä näitä asioita säännöllisesti työntekijöiden kanssa läpi. Nyt liian moni työntekijä kokee olevansa asian kanssa yksin.

Työturvallisuuslakia ja ohjeistuksia on noudatettava myös käytännössä. Niitä ei pidä jättää kerran tehtynä kansioihin pölyttymään.


Kannanotto on julkaistu KD:n verkkolehdessä 7.6.2022.