18.2.2023

Onko kotivanhemmuus kirosana?

Suomessa on laadukas varhaiskasvatusjärjestelmä. Varhaiskasvatusta on tarjolla niin kuntien kuin yksityisten yritysten tuottamana palveluna. Varhaiskasvatuspalveluilla on kaksoisrooli. Se vastaa perheiden ja työelämän tarpeisiin mutta sillä on myös oma itseisarvo lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena. Varhaiskasvatusta ja kotihoitoa ei pidä asettaa toisilleen vastakkaisiksi tai toisiaan poissulkeviksi. Nyt yhteiskunnassamme kuitenkin nähdään vain varhaiskasvatus trendikkäänä. Kotihoito nähdään vanhanaikaisena. Ajatellaan, että lapsi jää jostakin paitsi jollei osallistu viimeistään vuodenikäisenä varhaiskasvatukseen.

KD-Naiset haluaa nostaa hyvän varhaiskasvatuksen ohella myös hyvän lasten kotihoidon arvoa. Monien perheiden toive on hoitaa vauva- ja taaperoikäiset lapsensa kotona. KD-Naisten mielestä kotivanhemmuus tulee mahdollistaa kotihoidontuen ja kotihoidontuen kuntalisän avulla. Lisäksi KD-Naiset esittää, että kotihoidontukeen oikeuttava hoitotyö hyväksytään eläkettä kerryttäväksi riippumatta siitä kumpi vanhemmista lasta kotona hoitaa. Näillä keinoin yhdenvertaistettaisiin perheiden taloudellisia valinnanmahdollisuuksia pienten lasten hoidon järjestämisessä.

KD-Naiset muistuttaa, että perheiden hyvinvointia tukee perhetilanteeseen sopivien vaihtoehtojen mahdollistaminen lastenhoidossa. Hyvinvoiva perhe tuottaa hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Vauvojen ja taaperoikäisten kotihoidon tuella mahdollistetaan rauhallinen alku kasvaville. Varhaiskasvatuksen arvo ei vähene, jos annetaan perheiden itse valita, kuka hoitaa perheen pienimmät. Suomalainen työelämä kestää, vaikka jonkun huoltajan uravalinta osuisikin kotivanhemmuuden puoleen.

Liittohallituksen kannanotto on julkaistu KD:n verkkolehdessä 21.2.2023