KD Naiset haluaa terapiatakuun nuorille mielenterveyspalveluihin pääsemiseksi

Koronan seurauksena hoitovelka nuorten mielenterveyspalveluissa tulee olemaan suuri. Jonot ovat jo nyt kohtuuttoman pitkiä, puolesta vuodesta vuoteen. Tämä on kestämätöntä. Mikäli nuori ei pääse ajoissa mielenterveyspalvelujen piiriin ja jonotusaika pitkittyy, sairaus saattaa syvetä ja kuntoutukseen tarvitaan yhä raskaampia, kustannuksiltaan kalliita hoitoja. Suomessa maksetaan jo nyt joka vuosi noin 11 miljardia mielenterveyden ongelmista erilaisina hoitoina, terapioina ja mielenterveysongelmista johtuvina sairauseläkkeinä. Tarvitsemme muutosta.

KD Naiset haluaa panostaa palveluiden ennaltaehkäiseviin toimiin ja saada hoitotakuun rinnalle terapiatakuun joka takaa nuorelle pääsyn viikon sisällä tapaamaan asiantuntijaa. Mielenterveyspalvelut ja niihin matalalla kynnyksellä pääsy ovat ennaltaehkäisevien toimien keskiössä. Nuorten mielenterveyden ennaltaehkäiseviä asioita ovat mielekäs arki ystävineen, turvalliset aikuiskontaktit kotona ja koulussa, harrastukset ja toimiva oppilas-ja opiskelijahuolto.

Ennaltaehkäisy ei aina vaadi välttämättä ylimääräisiä resursseja. Suomessa on pilottikokeiluja joissa pohditaan olemassa olevien resurssien uudelleen jakoa. Olemassa olevia resursseja ja niiden käyttöä pitää voida tehostaa ja uskaltaa kokeilla uusia tapoja kohdata nuoria. Uusi hieno toimintatapa ovat Walk-in terapiat joita seurakunnat ovat aloittaneet Tampereella ja Helsingissä. Nuori voi mennä ilman ajanvarausta tai lähetettä tapaamaan asiantuntijaa joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin ja auttaa jaksamaan arjen keskellä. Tärkeää nuorille on kohtaaminen ja tunne siitä, että heitä kuunnellaan ja heistä välitetään.

Tarvitsemme yhteistä tahtotilaa ja poliittisia päätöksiä sekä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia.


Lisätietoja:

Sari Kumin
KD Naisten pj
sari.kumin@kd.fi