Lapsen kokonaisvaltainen tukeminen tehdään parhaiten yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Julkaistu 23.05.2022

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Elokuussa voimaan astuva uusi varhaiskasvatuslaki tarkentaa tuen antamista entisestään ja tuo tullessaan lapsen kolmitasoisen tuen mallin ja muodot. Uusi laki määrittelee myös miten tukea annetaan. Mahdollinen tuen tarve arvioidaan aina kunkin lapsen yksilöllisten tarpeiden perusteella ja tukeminen aloitetaan heti kun lapsen tuen tarve huomataan. Tämä on varhaiskasvatuksen järjestäjän velvollisuus. KD Naiset kokee lain tuomat tarkennukset hyvinä.

Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaiskehitystä ja hyvinvointia, jonka pohjalle hänen kehityksensä ja oppimisensa rakentuu. On surullinen tosiasia, että jotkut lapset kuitenkin elävät tilanteissa, joissa varhaiskasvatuksen antaman tuen lisäksi tarvitaan lasta ja koko perhettä tukevia toimia.

KD Naisten mielestä on tärkeää, että lapsia ja perheitä tuetaan myös muiden palveluiden kautta. Kaikki yhteistyökäytännöt ja periaatteet tulee sopia yhdessä lastenneuvolan, lastensuojelun, kasvatus- ja perheneuvolan ja muiden sosiaalitoimen palvelujen kanssa. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti niissä tilanteissa, joissa neuvotellaan lapsen asioista tai edellytetään viranomaisten puuttumista. Tämä säästää kustannuksia tulevaisuudessa kun tuki on ollut kokonaisvaltaista, oikea-aikaista ja riittävän voimakasta.

Kannanotto on julkaistu KD:n verkkolehdessä 23.05.2022