Uudenmaan Naispiiri

Haluamme Uudenmaan KD Naisina vaikuttaa omalla alueellamme poliittisella tasolla naisten tasa-arvoisen aseman vahvistamiseksi ja ihmisarvon kunnioittamiseksi. Haluamme rohkaista naisia eri elämänalueilta tulemaan mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tuomaan siihen oman arjen kokemuksensa ja näkemyksensä. Toimintamme lähtökohtana on kristillinen ihmiskäsitys. Haluamme toimia kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja riittävien peruspalveluiden turvaamiseksi. Keskitymme perhettä, lapsia, naisia ja vanhuksia sekä heikommassa asemassa olevia koskeviin ajankohtaisiin asioihin.

Naispiirin yhteystietoja

Kaarina Järvenpää
puheenjohtaja
Espoo
team.jarvenpaa@pp.inet.fi
040 505 7285


Päivi Åhlgren
taloudenhoitaja
Vihti
paiahlgren@gmail.com

Heljä Järä-Isotalo
johtokunnan jäsen
Kirkkonummi

Aurora Jääskinen
johtokunnan jäsen
Karkkila

Tuulikki Lahti
johtokunnan jäsen
Nurmijärvi
tuiluri55@gmail.com