20.12.2022

Köyhyys ja osattomuus ei saisi kuulua yhdenkään lapsen jouluun

Enemmistö suomalaislapsista voi paremmin kuin koskaan. Samaan aikaan osa lapsista voi entistä huonommin ja näyttää siltä, että vakavat ongelmat vain kasaantuvat.

Ääripäät jäävät yhä kauemmas toisistaan ja huonosti voivien lasten ja nuorten joukko kasvaa ja voi entistä huonommin.

KD Naiset on huolissaan suomalaisesta lapsiperheköyhyydestä, joka on kasvanut huolestuttavasti. Se koskettaa nyt jo noin 120 000 lasta. Lapsiperheköyhyysriskiä lisää vanhempien työttömyys, yksinhuoltajuus, monilapsisuus, vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat ja alle kouluikäiset lapset.

Köyhyys on lapsen kehitykselle vahingollista. Se kaventaa lapsen mahdollisuuksia osallistua harrastuksiin ja tavanomaiseen elämään ystävien kanssa. Taloudellinen eriarvoisuus on läsnä joidenkin lasten arjessa joka päivä ja näkyy eroina kulutusmahdollisuuksissa niin vaatteissa kuin tavaroissa. Köyhyydessä elävät lapset joutuvat jättämään väliin juhlia ja luokkaretkiä ja lopettamaan harrastuksiaan. Köyhyys saattaa aiheuttaa osattomuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksia, häpeää ja vaikuttaa myös lapsen terveyteen kielteisesti. Lähestyvä joulu tuo lisää ahdistaa puutteessa eläviä perheiden keskuuteen. Taloudellinen ahdinko vaikeuttaa jouluruokien ja lahjojen ostamista, joita jokainen vanhempi haluaisi antaa lapselleen.

Perhepoliittiset ratkaisut on tehtävä ensisijaisesti lapsen edun näkökulmasta ja jokaiselle lapselle on turvattava oikeus riittävään elintasoon. Tähän velvoittaa jo YK:n lapsenoikeuksien sopimus. Lapsen oikeuksien toteutumisesta on pidettävä tiukasti kiinni kaikessa päätöksenteossa. KD Naisten tavoitteena on lapsilisien indeksi-ja tasokorotukset, jotka vaikuttavat välittömästi lapsiperheiden arkeen. Haluamme perheille myös riittäviä varhaisen tuen palveluja. Perheen hyvinvoinnin tukeminen on ehdottomasti edullisin ja tehokkain tapa rakentaa menestyvää yhteiskuntaa.

KD Naiset toivoo jokaiselle lapselle joulua, jossa hän ainakin yhden lahjan lisäksi voi kokea turvaa, läheisyyttä ja läsnäoloa rakkaimpiensa kanssa ja saa avata lahjansa ilman huolen häivää.