Omaishoitovapaa kela-korvattavaksi

21.8.2022

Omaishoitovapaa astui voimaan elokuun alussa osana laajempaa perhevapaauudistusta. Työntekijälle on oikeus jatkossa saada viisi palkatonta työpäivää omaishoitovapaata vuodessa. Omaishoitovapaa on tarkoitettu omaiselle, jonka läheinen tarvitsee jatkuvaa läsnäoloa ja avustamista toimintakykyä huomattavasti alentaneen vakavan sairauden tai vamman vuoksi.

KD Naiset pitää uudistuksen suuntaa oikeana mutta edelleen riittämättömänä. Taloustutkimuksen kyselyssä 2021 kaksi kolmasosaa vastanneista yrityksistä oli sitä mieltä, että ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen tarvitaan korvauksellisuutta. Meillä on pohjoismaalaisia malleja, joista meillä Suomessa voimme ottaa mallia.

KD Naiset haluaa, että omaishoitovapaa muutetaan kela-korvattavaksi ja korvaustasoksi 80% Ruotsin mallin mukaisesti. Omaisistaan ja heidän hyvinvoinnistaan välittävät työssäkäyvät ansaitsevat tämän.

Kannanotto on julkaistu KD:n verkkolehdessä 23.8.2022