Rakentamisen laatuun ja terveelliseen sisäilmaan tulee kiinnittää huomiota

Rakentamisen laatuun ja terveelliseen sisäilmaan tulee kiinnittää huomiota. Ympäristöministeriö ja THL ovat tehneet selvityksen, josta käy ilmi, että päivittäin n. 600 000–800 000ihmistä altistuu merkittäville home- ja kosteusvaurioille.

Sisäilmaan liittyvien ongelmien yleisyydestä on saatavalla tutkimustietoa, mutta se on sirpaleista ja osin puutteellista. Lisäksi sisäilmaan liittyviensairauksien diagnosoinnissa on puutteita, sillä sisäilmaan liittyvät terveysongelmat eivät ole rajattavissavain yhden diagnoosin alle. Lisäksi sisäilmasta sairastuneiden terveysongelmien vähättely ja huomiottajättäminen saattaa aiheuttaa muita terveysongelmia.

KD Naiset huomauttaa, että rakentamisen laadussa on vuosien aikana tingitty ja rakennukset tulevat elinkaarensa päähän entistä aikaisemmin. Huolestuttavaa on, että hyvinkin uusissa rakennuksissa on ilmennyt sisäilmaongelmia vain muutaman vuoden kuluttua rakennusten valmistumisesta. Osa rakentamisenongelmista johtuu myös valvonnan puutteesta. Terveelliseen rakentamiseen on keinonsa mutta ne nostavat asuntojen hintaa, eikä moni ole tästä valmis maksamaan.

Rakentamiseen ja asumiseen liittyvät asiat ovat ympäristöministeriön alaisuuteen kuuluvia. Nykyisenympäristöministerin toimet eivät kuitenkaan nykyisellään kohdistu asumiseen ja asuntorakentamiseen. KDNaiset vaatii, että asumiseen ja asuntorakentamiseen kiinnitetään paremmin huomiota.Vuokra-asumisessa kunnallisten ARA-toimijoiden vastuu kiinteistöjen ja asuntojen huollosta on painava.Kiinteistöjen ja asuntojen huoneistoremontit tulee tehdä tiukkojen kustannusraamien puitteissa, jotensisäilmaan ja rakennusten terveellisyyteen liittyvät haasteet saattavat jäävät huomiotta.

KD Naiset vaativat, että kunnallisten ARA-toimijoiden tulee henkilöstövalinnoissaan huomioida erillisensisäilmaneuvojan toimi, jotta terveelliseen sisäilmaan ja rakennusten terveellisyyteen liittyvät asiat tulevathuomioiduksi oikein.

Lisätiedot
Anne Vuori
KD Naisten 2. varapuheenjohtaja
anne.vuori@kd.fi

KD Lehden artikkeli on luettavissa verkkolehdestä