Lapsen edun on oltava aina päätöksen teon keskiössä

Perhe on koko yhteiskunnan hyvinvointia kannatteleva peruspilari. Perheen keskeinen merkitys hyvinvoinnin tuottamisessa tulee olla mukana jokaisen valtuuston strategioissa ja hallituksen ohjelmissa. Sen tulee näkyä kaikessa lapsia ja perheitä koskevassa päätöksenteossa. Monet päätökset vaikuttavat paitsi suoraan niin myös välillisesti lapsiin. Oli sitten kyseessä ruokaan, asumiseen tai työllisyyteen liittyvät asiat. Siksi lapsivaikutusten arviointi on osa kaikkea päätöksentekoa.

KD Naiset on lapsimyönteisen perhepolitiikan asialla. Perhepoliittiset ratkaisut on tehtävä ensisijaisesti lapsen edun näkökulmasta. Perheiden etuuksissa on lisättävä joustoja ja vähennettävä sääntelyä. Näillä lapsiperheiden asemaa vahvistavilla ratkaisuilla lisätään perheiden tulevaisuuden uskoa ja vahvistetaan pärjäämisen ja selviytymisen tunnetta ja rohkaistaan sitä kautta nykyistä suurempaan lapsilukuun.

Ennaltaehkäisevä perheen hyvinvoinnin tukeminen on ehdottomasti edullisin ja tehokkain tapa rakentaa menestyvää yhteiskuntaa pitkälle tulevaisuuteen. Lapsiperheiden tukeminen jo varhaisessa vaiheessa erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa on tärkeää koska panostukset lapsiin, heidän kasvatukseensa, opetukseensa ja hyvinvointiinsa, tuottavat hyvinvointia ja elinvoimaa pitkällä tähtäimellä koko yhteiskuntaan.

KD Lehden artikkeli luettavissa verkkolehdestä