Uutiset

RSS

Onko naisyrittäjyydellä tulevaisuutta Lapissa?

KD Naiset on huolissaan naisyrittäjien elinkeinosta erityisesti Lapin alueelta. Yrittäjät ovat satsanneet yhä kasvavaan matkailuun viime vuosien aikana suuria summia erilaisten investointien kautta. Toistaiseksi hallitus ei ole antanut yrittäjille laastaria suurempia lääkkeitä koko lomasesongin yli.

Lapin matkailijoista 70 % tulee ulkomailta ja nyt koronan asettamien matkustusrajoitusten vuoksi nämä matkailijat jäävät kokonaan saapumatta. Yrittäjän on kuitenkin selvittävä päivittäisistä juoksevista kuluista ja lainoista.

KD Naiset on erityisesti huolissaan husky koirien tulevaisuudesta. Hallituksen lupaamat tukitoimet eivät tuo helpotusta yrittäjän arkeen vaan heidän on selvittävä itsenäisesti koirien päivittäisistä ruoka – ja hoitokuluista. Tilanne on kestämätön, pahimmillaan koirista joudutaan luopumaan.

KD Naiset vaatii, että hallitus ryhtyy pikaisesti tehokkaisiin toimenpiteisiin ja antaa yrittäjille oikeat lääkkeet konkurssien välttämiseksi.

 

Sari Kumin
1. varapuheenjohtaja
KD Naiset

Anne Vuori
puheenjohtaja
Helsingin KD Naiset

 

Stop vihapuheelle!

Julkista keskustelua leimaa vihan ja pelon ilmapiiri. Tämä korostuu etenkin sosiaalisen median kanavissa. Rakentava, toinen toistaan kunnioittava keskustelukulttuuri tuntuu puuttuvan. Tavaksi näyttää muodostuneen toisten mielipiteiden väheksyminen, parjaaminen ja vihaaminen.
Erilaisissa poliittisissa tilaisuuksissa monet naisehdokkaat ovat saaneet osakseen vihapuhetta ja jopa fyysistä uhkaa. Kuntavaalit lähestyvät ja jokaisen ehdokkaaksi haluavan on voitava uskaltaa ryhtyä toimeen ilman pelkoa.
KD Naiset pitää tärkeänä, että ketään ei saa uhata mielipiteiden, uskonnon, rodun, kansalaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen takia. Perään kuulutamme keskustelua, jossa kuullaan ja kuunnellaan toisiamme. On mahdotonta ja suorastaan karmivaa, jos kaikki olisivat aina samaa mieltä. Kunnioitus ja usein myös kompromissiratkaisujen haku ovat olennaisia asioita rakentavassa keskustelussa. Jos jokainen kohtelisi toista ihmistä siten kuin toivoisi itseään kohdeltavan, maailma saattaisi olla parempi paikka elää.

Tiina Tuomela, erikoislääkäri, KD Naiset pj, [email protected]
Sari Kumin, erityisopettaja, KD Naiset 1. varapj, [email protected]

Liittokokous 3.10.2020 Tampereella

Liittokokous pidetään 3.10.2020 Tampereella klo 10.30-17.00

Paikka: Kulttuurikeskus Laikku
Keskustori 4, 33100 Tampere

Kokoustauko klo 13-14, jonka aikana seuraava yleisötilaisuus:

Kaikille avoin tilaisuus klo 13.00-14.00
Tilaisuuden nimi: Ikääntyvän naisen hyvinvointi ja elämä arjessa
Puhujat: Tiina Tuomela, Erikoislääkäri, LKT & Sirpa Pursiainen, Sosiaali- ja terveysalan opettaja
Tilaisuus kaikille avoin ja maksuton.

Naisten kymppi siirretty 16.8.2020

Tule ja näytä KD väriä Naisten kympillä. Porukassa kävellen mieli ja keho virkistyy. Ota yhteyttä ja liity KD kävelyryhmään: Sari Kumin: sari.kumin(a)kd.fi, 0401971411

Lisätiedot ja ilmoittautuminen (osallistuminen omakustanteisesti):

Ohjelma

Annukka Latvala Pohjanmaan KD naispiirin puheenjohtajaksi

KD Naiset Pohjanmaan piiri piti vuosikokouksensa 7.3.2020 Seinäjoella.
Kokouksessa valittiin piirin uudeksi puheenjohtajaksi peruskoulun luokanopettaja Annukka Latvala,
Seinäjoelta ja varapuheenjohtajaksi kasvatustieteiden maisteri Ritva Lämpsä, Laihialta.
Johtokuntaan valittiin kuusi jäsentä; Elle Kokko, Seinäjoelta, Mirjami Eilola, Seinäjoelta, Ritva Lämpsä,
Laihialta, Ruut Nygård, Seinäjoelta, Maria Viita-aho-Tohni, Lappajärveltä ja Tellervo Vallius, Vaasasta.
Kiitämme entistä puheenjohtajaa Isa- Maria Söderuddia ja sihteeri Milla-Maria Mäkiää pitkäaikaisesta
työstä KD Naisten hyväksi.

Hoivan arvostus heijastuttava palkkaan ja työoloihin

Monen suomalaisen naisen todellisuutta on tehdä kolmivuorotyötä matalalla palkalla. Säästöt ovat useamman vuoden ajoin kohdistuneet eri tavoin naisvaltaisille aloille. Tilastokeskuksen mukaan kiky pidensi säännöllistä työaikaa enemmän naisilla kuin miehillä ja säännöllinen työaika vuonna 2017 piteni merkittävästi juuri terveys- ja sosiaalialalla. Kiky tunneista pitäisi luopua täysin sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Toimivan sivistys- ja hyvinvointivaltion perustana tulee olla sellaiset työmarkkinat, jossa työtä tekemällä pystyy elättämään itsensä ja perheensä. Yhdenvertaisuuden ollessa jatkuvasti keskusteluissa, tulee työmarkkinoilla varmistaa myös se, että palkkaus on yhdenvertaista.

Sosiaali- ja terveysalalle hakeudutaan halusta auttaa ihmistä. Vanhustenhoidosta on kuitenkin tullut ”liukuhihnatyötä” siinä mielessä, että työmäärä on liian suuri käytettävissä olevaan aikaan nähden. Työ on fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaa ja monessa yksikössä vaaditaan tuottavuutta inhimillisyyden sijaan. Kansainvälisesti ylpeilemme sosiaali- ja terveydenhuollosta, mutta tämä arvostus ei heijastu palkkaan eikä työoloihin. Moni hoitaja ei pysty pitämään työpäivän aikana edes lakisääteisiä taukoja.

Tilanne vanhustenhuollossa on todella vakava. Rehellisesti sanottuna itsemääräämisoikeus ei voi toteutua monessakaan paikassa nykyisellä henkilöstömitoituksella ja asiakkaiden sekä työntekijöiden turvallisuus vaarantuu monella tavalla. Ihmisarvoinen elämä ja ihmisarvoinen kuolema eivät toteudu, eikä monikaan tositilanne kestäisi päivänvaloa.

Moni hoitaja asetti suuria odotuksia vuoden 2019 vaaleissa, sillä silloin puolueet kilpaa lauloivat ympärivuorokautisen hoivan 0,7 henkilöstömitoituksen toteutumisen puolesta. Kristillisdemokraateille tämä oli kynnyskysymys hallitustunnusteluissa ja nyt oppositiosta joudumme ihmettelemään, kun tämä ei ollutkaan hallituksen kärkiteemojen joukossa. On erikoista, että hoitajamitoitus aiotaan kirjata lakiin ympärivuorokautisen hoivan osalta, mutta laki astuu voimaan vasta vuonna 2023 juuri ennen seuraavia eduskuntavaaleja.

Ympärivuorokautisen hoivan henkilömitoituksen lisäksi tarkasteluun tulee ottaa nopealla aikataululla kotihoito ja omaishoito. Laki kieltää heitteillejätön, mutta me tiedämme lähipiireistämme sen, että valitettavan moni ikäihminen on tosiasiallisesti heitteillä, eikä saa riittävästi tai lainkaan kotihoitoa. Moni omainen hoitaa läheistään ja tämä auttamistyö on raskasta. Omaishoidon tuen maksaminen pitää siirtää KELAn vastuulle ja varmistaa omaishoitajille ja hoidettaville heidän tarvitsemansa tuki sekä omaishoitajille vapaat sekä riittävä taloudellinen korvaus.

Sirpa Pursiainen
Sosiaali- ja terveysalan opettaja, kirjailija
KD Naisten liittohallituksen jäsen, Pirkanmaa