OMAISHOIDON NYKYTILA

5.3.2024

"Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön toimesta", näin kertoo Omaishoitajaliitto ry kotisivullaan.

Saamieni tietojen mukaan Päijät-Häme on tällä hetkellä synkintä aluetta omaishoidon kannalta. Kriteerit ovat tiukentuessaan katkaisseet jopa pitkäaikaisia omaishoidon tukia ja samalla estäneet joidenkin uusien hoitosuhteiden tuen saamisen. Kuulun itse jälkimmäisiin. 


Yksi kriteereistä hoitotuelle on samassa osoitteessa asuminen ja samalla tarvittaessa öisen avun antaminen. Tosin erilaiset hälytyslaitteet voivat tarvittaessa tuoda tuen kodin ulkopuolelta niin yöllä kuin päivälläkin, mikäli hoitajia ei ole paikalla. Samoin kotihoito nykyisellään auttaa ja huolehtii monista käytännön asioista.


Kolmas sektori eli Omaishoitajat ry tekee ympäri Suomea eri paikkakunnilla asiaatuntevaa työtä. OmaisOivan työntekijät kiertävät jakamassa tietoa, kysymässä kuulumisia ja tukemassa kahvittelun lomassa omaishoitajia heidän arjessaan. Useilla eri sairauksilla on omat yhdistyksensä paikkakunnittain tiedottamassa sairauteen liittyvistä asioista ja järjestämässä virkistystoimintaa.

Vuosien varrella hoidettavien lomapaikkoja on peruttu hoitolaitoksen tilan puutteeseen vedoten ja samalla estetty omaishoitajan lepoaikojen vietto. 

Kristillinen arvopohja löytyy Jeesuksen sanoista: "Kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni/sisaristani, sen te olette tehneet minulle" (Matteus 25:40) Omaishoitajien tukemisesta säästäminen ja heidän olosuhteidensa tiukentaminen ei ole viisasta. Koti on aina koti ja luo tuttuudessaan turvallisuuden tunnetta. Jokainen omaishoitaja on arvokas huolehtiessaan rakkaistaan sekä tukensa ja leponsa ansainnut.

Marja Apilainen

KD-Hämeen naispiiri