Uutiset

RSS

Minä itse määrään kehostani #MeOnly #MinäMäärään

Kehollinen itsemääräämisoikeus on itseisarvo, jonka tulee olla mahdollista kaikille. Jokaisen tulee saada itse päättää, kuka hänen kehoonsa koskee. Haavoittuvassa asemassa ovat ikääntyneet, vammaiset ja muut syystä tai toisesta puolustuskyvyttömät, niin naiset kuin miehet. Jokaisella tulee olla oikeus halutessaan saada omaa sukupuoltaan oleva hoitaja. #MeToo -kampanjakin vaatii kaikille kehollista koskemattomuutta.
Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset vaativat, että erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan.

HAASTAMME PANKIT JA YRITYKSET INHIMILLISYYSTALKOISIIN

Digitalisaatio laajenee eri sektoreilla kovaa vauhtia. Valtaosa palveluista on jo nyt siirtynyt verkkoon, vain tietokoneella saavutettaviksi. Vaikka suurin osa väestöstä onkin pysynyt kehityksen mukana, on edelleen suuri joukko ihmisiä, joille tietokoneella asioiminen ei onnistu. Syynä voi olla ikä, vammaisuus tai muu este.
He ovat oikeutettuja saamaan edelleen laskut ja tiedot paperisina niin halutessaan. Ongelmana on se, että he joutuvat maksamaan kohtuuttomasti siitä, etteivät voi asioida verkon kautta. Tuolloin maksu saattaa lähes tuplaantua. Paperilaskua pankissa maksettaessa joudutaan maksamaan myös useiden eurojen palvelumaksu. Vähävaraisille laskujen lisämaksut saattavat nousta merkittävän korkeiksi.
Suomen Kristillisdemokraattiset Naiset (KD Naiset) vaativat yrityksiltä ja pankeilta inhimillisyyttä laskujen lisämaksuihin. Ko. maksuissa tulee huomioida maksajan toimintakyky, ikä ja mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluita. Haastamme pankit ja yritykset inhimillisyystalkoisiin. Se, joka ensimmäisenä luopuu laskutuskuluista saa varmasti kompensaation myös digitaalisia palveluita käyttävien asiakasmäärien kasvuna.

Kannatamme aktivoivaa työllisyyspolitiikkaa, mutta aktiivimalliin emme usko

Sari Essayah:

Kannatamme edelleen aktivoivaa työllisyyspolitiikkaa, mutta emme usko tämän mallin toimivan, Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah sanoo.

Aktiivimallissa työttömyyskorvausta leikataan, jos työtön ei käy riittävää määrää palkkatyössä tai osallistu työllistymistä edistäviin palveluihin kolmen kuukauden aikana.

–  Mahdollisuus aktivoitua ei tässä mallissa toteudu, kun esimerkiksi työllisyyspalveluja ei ole tällä hetkellä riittävästi tarjolla. Työttömille pitää antaa todelliset mahdollisuudet vastata annettuihin uusiin vaatimuksiin, hän sanoo.

Eduskunta hyväksyi tänään niin sanotun työttömyysturvan aktiivimallin äänin 103-90. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä äänesti lakiesitystä vastaan yhdessä muun opposition kanssa.

”Epäselvä esitys alkoholin etämyynnistä runnottiin läpi yön pimeinä tunteina”

Päivi Räsänen

Hallituksen toimet alkoholin etämyyntiä koskevasta kirjauksesta saavat kansanedustaja Päivi Räsäseltä ankaraa kritiikkiä.

– Epäselvä esitys alkoholin etämyynnistä runnottiin läpi ilman lausuntokierrosta ja ilman asiallista valiokuntakäsittelyä. Hallituspuolueet sysäävät eduskunnan lainsäädäntövastuuta oikeusistuimelle, kun eivät itse suostu linjaamaan asiaa selkeästi. Mikäli alkoholin etämyynti todetaan oikeusistuimissa lailliseksi, tämä alkoholipolitiikan muutos on dramaattisempi kuin mikään muu nyt tehdyistä muutoksista alkoholilakiin. Käytännössä se on tuhoisa sekä kansanterveyslähtöiselle alkoholipolitiikalle että kotimaisille tuottajille, Räsänen sanoo.

– Jos etämyynti toteutuu, rahat alkoholimyynnistä menevät jatkossa yhä enemmän ulkomaille. Etämyyntiä harjoittavista yhtiöistä 95 % ei hoida verovelvoitteitaan Suomeen, eli etämyynnin myötä hallitus mahdollistaa myös laajan veronkierron, Räsänen muistuttaa.

Eduskunta käsitteli alkoholilain sisältöä torstaina kyselytunnista alkaneessa istunnossa. Keskustelu jatkui perjantain puolelle kolmeen saakka. Kansanedustajat saivat alkoholilain parisataasivuisen mietinnön käsiinsä vasta, kun istunto oli jo käynnissä. Lain käsittely sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on myös herättänyt paljon kritiikkiä. Etämyyntiä koskevat epäselvyydet nousivat esille vasta viikko sitten valiokuntakäsittelyn yhteydessä. Opposition vaatimuksista huolimatta valiokunta ei kuullut aiheesta lainkaan asiantuntijoita eikä siitä saatu edes kirjallisia lausuntoja, koska hallituspuolueiden edustajat eivät sitä hyväksyneet.

–  Etämyynnin mahdollinen vapautus ei ollut lausunnoilla olevassa lakiluonnoksessa eikä asiaa käsitelty lähetekeskustelussa. Vaikka kyseessä on merkittävä alkoholipoliittinen linjamuutos, vaikuttaa siltä, että koko asia on yritetty piilottaa laajan lakipaketin sisälle. Hallituksen esityksestä oli vain hävinnyt etämyyntiä koskeva pykälä, joka oli vielä paikoillaan lausunnoille lähteneessä lakiluonnoksessa, Räsänen ihmettelee.

– Ei ole mitään sellaista syytä, että lakiesitys piti viedä läpi yön pimeinä tunteina, vai oliko? Räsänen kysyy.

Hallituksen alkoholipolitiikka on vastuutonta

Sari Tanus (kd) alkoholilakipäätöksestä:

– Hallituksen alkoholipolitiikka on vastuutonta. Samalla kuin vähittäismyyntiin tulevia alkoholijuomien prosentteja korotetaan hallitus vastustaa sitä, että anniskelupaikoissa olisi tarjolla myös alkoholittomia vaihtoehtoja. Erityistä vastuunpakoilua on se, ettei hallitus kyennyt antamaan selkeää esitystä alkoholijuomien etämyynnistä, vaan hyväksyy perustus- ja lakivaliokunnan ohjeistuksesta huolimatta sisällöltään ristiriitaisen lakipaketin, toteaa kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsen Sari Tanus.

– Alaikäiset voivat jatkossa toimia tarjoilijoina anniskelupaikoissa, joihin eivät pääsisi sisään asiakkaina. Ihmettelen hallituksen logiikkaa, hän päivittelee.

– Hallituksen on nyt ryhdyttävä miettimään kiireesti lisäresursseja sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä poliisille, jotta lain vaikutusarvioissa kuvattuihin uhkiin voidaan varautua. Monelle lapsiperheelle ensi vuoden joulu on aiempaa mustempi, Tanus toteaa.

Poliisien työ lisääntyy paitsi yleistyvien kotihälytysten myös ravintoloiden pidentyvien anniskeluaikojen myötä. Jatkossa alkoholia myydään kaupan vapautuneiden aukiolojen vuoksi myös juhlapyhien aikaan. Myös jouluaattona on eduskunnan mukaan saatava väkeviä alkoholijuomia, sillä Tanuksen esitys Alkon aaton aukioloaikoihin kaatui äänestyksessä.

Eduskunta käsitteli alkoholilain sisältöä myöhään torstai-iltana aina perjantain aamuyöhön saakka ja äänesti asiasta perjantain täysistunnossa.  Edustaja Tanus teki useita muutosesityksiä lakiesitykseen.

Kansanedustaja Päivi Räsänen esitti Tanuksen kannattamana alkoholijuomien vähittäismyynnin prosenttirajan laskemista 3,5 prosenttiin, mutta eduskunta päätti äänin 98-94 korottaa vähittäismyynnin prosenttirajaa 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin. Suuri valiokunta vahvisti äänestystuloksen äänin 13-12.

KD eduskuntaryhmän tekemät muutosesitykset alkoholilain sisältöön:

– Tuimme opposition yhteistä kantaa alkoholin etämyynnin kieltämisestä.

– Esitimme vähittäismyynnissä olevien alkoholijuomien prosenttirajaksi 3,5% nykyisen 4,7% sijaan.

– Esitimme, että valmistustavan vapautuksesta vähittäismyynnissä luovutaan, eli ns. limuviinan myymisestä kaupoissa ja kioskeissa.

– Esitimme, että alaikäinen ei jatkossakaan voisi toimia tarjoilijana anniskelualueella.

– Esitimme, että anniskeluaikojen jatkamisesta klo 4.00 saakka luovuttaisiin.

– Esitimme, että anniskelupaikoissa on oltava tarjolla kattava valikoima alkoholittomia juomavaihtoehtoja.

”Suomi on jakautumassa menestyviin ja korkean työttömyyden alueisiin”

Kansanedustaja Antero Laukkanen (kd) eriarvoistumista koskevassa välikysymyskeskustelussa:

– Suomi on jakaantumassa menestyviin ja korkean työttömyyden alueisiin. Kasvukeskuksissa asuntojen hinnat karkaavat nuorten perheiden ulottumattomiin ja muualla asuntojen hinnat ovat romahtaneet. Alueelliselta eriarvoistumiselta ei tulee sulkea silmiään, sanoi kansanedustaja Antero Laukkanen. Hän piti tänään kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheen eriarvoistumista käsittelevässä välikysymyskeskustelussa.

– Kaikilla suomalaisilla ei ole enää yhtäläisiä mahdollisuuksia saman tasoiseen koulutukseen, terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan. Alueellinen vaihtelu julkisissa palveluissa on merkittävää, Laukkanen lataa.

Laukkasen mukaan tavoite yhdenvertaisista palveluista eri puolilla Suomea on karkaamassa yhä kauemmas. Esimerkkinä Laukkanen mainitsee tuoreen päätöksen käräjäoikeusuudistuksesta, joka karsii oikeuslaitoksen toimipisteitä ja jonka myötä oikeusturva heikkenee niin alueellisesti kuin kielellisesti.

– Hallitus on asettanut omaksi tavoitteekseen välittämisen yhteiskunnan. Onko hallitus antamassa periksi, kun se ei kiinnitä huomiota kansalaisten kasvavaan huoleen eriarvoisuuden lisääntymisestä? Laukkanen kysyy.

KD eduskuntaryhmä esittää hallitukselle epäluottamusta, koska hallitus on kohdistanut säästötoimensa etenkin lapsiperheisiin ja vanhusväestöön, yhteiskunnan eriarvoistuminen on lisääntynyt ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanne kurjistunut.

Eriarvoistumista jo kaksi vuosikymmentä

– Tämä välikysymys ei ole aivan rehellinen itselleen, sillä eriarvoistuminen ei ole yksistään tämän hallituksen toimien seurausta. Eriarvoistumisen katsotaan alkaneen jo vuonna 1995, jolloin laman jälkeinen nousukausi alkoi ja samaan aikaan vähimmäisturva jäädytettiin. Sosiaalidemokraattien johtamat hallitukset eivät tätä epäkohtaa silloin korjanneet, Laukkanen muistuttaa.

– Viime hallituskaudella perusturvaan tehtiin merkittävä tasokorotus ja samalla tuloerot pienenivät. Tällä vaalikaudella kehitys on kuitenkin, ikävä kyllä, kääntynyt jälleen huonompaan suuntaan.

– Tarvitsemme todellisen perusturvauudistuksen, joka yhdistää perustukimuodot ja asumisen tuet yhteen. Kristillisdemokraattien Kannustavan perusturva-mallin mukaisen uudistuksen myötä päästäisiin eroon köyhyyttä lisäävistä kannustinloukuista. Yksi tuki, yhden luukun periaatteella ja tuen automaattinen laskenta vähentää byrokratialoukkuja. Se tekee työnteosta aina kannattavaa. Perusturvauudistuksen lisäksi tulee lisätä perusturvan varassa olevien ihmisten henkilökohtaista tukea, palveluita ja ohjausta. Se ei onnistu nykyisillä resursseilla, Laukkanen sanoo.

KD Naisten liittohallitus 2017

 

KD Naiset kokoontuivat Tampereen Holiday Clubin kylpylään vuoden viimeiseen liittohallituksen kokoukseen marraskuun lopussa. Vuonna 2018 jatketaan uudella kokoonpanolla, jolloin ensimmäistä kertaa historiassa, jokaisella naispiirillä on oma edustajansa liittohallituksessa.

Perheille aito valinnanvapaus

Sote- ja maakuntauudistuksessa ylistetään valinnanvapautta. KD Naiset näkee tärkeäksi, että myös perheille mahdollistetaan aito valinnanvapaus perhevapaiden sekä varhaiskasvatuksen toteuttamisen suhteen.

Tällä hetkellä perhepolitiikkaa toteutetaan pitkälti sekä elinkeinoelämäpolitiikan ehdoilla että sellaisen ideologisen ajattelun pohjalta, että varhaiskasvatuksen toteuttaminen päiväkodissa on aina lapsen edun mukaista. Tutkimusten mukaan kuitenkin useimpien alle kolmevuotiaiden stressitaso nousee isossa ryhmässä.

KD Naiset pitää tärkeänä, että perhepolitiikassa huomioidaan lasten ja perheiden yksilölliset tarpeet. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen kotona ja perhepäivähoidossa mahdollistaa yksilöllisten tarpeiden huomioimisen, tunnekasvatuksen ja oman elämänrytmin huomioimisen usein päiväkotihoitoa paremmin. KD Naiset katsoo, että perhepoliittisten päätösten tulee tukea mahdollisuuksia lasten hoitamiseen kotona sekä perhepäivähoidossa.

Perhehoitoa sitä tarvitseville

KD Naiset näkee tärkeäksi perhehoidon kehittämisen muistisairaille, ikäihmisille sekä päihde- ja mielenterveysongelmaisille. Lasten ja nuorten kohdalla perhetyö ja perheeseen sijoittaminen on laajasti tunnettu ja hyvä toimintatapa. Perhehoito on inhimillinen ja taloudellinen vaihtoehto, joka voisi paikata nykyistä palvelukuilua laitoshoidon ja kotona asumisen välissä.

Perhehoidossa oleva voi osallistua voimiensa mukaan kotitöihin, kuten ruoan laittoon ja siivoukseen. Perhehoito mahdollistaa yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden. Perhehoito mahdollistaa myös ulkoilun mahdollisuuden kodin pihassa yhdessä muiden kanssa. KD Naiset näkee perhehoidon kehittämisen myös mahdollisuutena yhdistää omien lasten hoidon ja työn yhteensovittamisen. Perhehoitoa tulisi hyödyntää myös omaishoitajien vapaiden järjestämisessä palvelusetelien avulla.