Politik

Marika Visakorpi, ordförande, KD Kvinnorna, 29.7.2013

Dialog mellan lagstiftning och etik behövs

Ställningstagande av KD Kvinnor i Nyland 25.5.2013
Levnadsstandarden för äldre kvinnor bör förbättras

KD Kvinnornas ställningstagande på Världshälsodagen 7.4.2013
Stöd för närståendevården också åt mentalvårdspatienter 

Kristdemokraternas ställningstagande på Internationella kvinnodagen 8.3.2013
Kvinnornas specialbehov bör tas i beaktande i rusmedelstjänsterna

Minister Päivi Räsänen 25.11.2011
Trakasseringsfri uppväxt för flickor

Inrikesminister Päivi Räsänen tog upp en viktig fråga den 25 november under FN:s dag för avskaffande av våld mot kvinnor.

KD Kvinnornas förbundsstyrelse enades om följande resolution 5.2.2011:

Egendom får inte vara ett hinder för serviceboende

De som behöver tung vård och själva är hjälplösa kan råka ut för begränsningar som beror på aravalagen. Största delen av serviceboendet är byggda med hjälp av aravalån och invånarna måste därmed uppfylla de krav som ställs i lagen. Man har redan tagit bort inkomstgränserna från lagen, men ännu finns begränsningar kvar som baserar sig på egendom. Därför bör egendomsbegränsningarna tas bort från lagen. Man bör kunna garantera tillgång till vård på basen av vårdbehov och betala för den utgående från betalningsförmåga.