Helsingin naispiiri

Tervetuloa Helsingin naispiirin sivuille!

KD Helsingin naispiirin johtokunnan kokouksesta, jossa kukitettiin myös 70 vuotta täyttänyt Merit Lemminki. Tässä kuvassa naispiirin johtokuntaa valokuvassa vasemmalta lukien, Merit Lemminki, Tarja Niemi, Sirpa Leskinen, Paula Pennanen-Aitta, Krista Lyyränen, Maija Mecklin ja Anneli Louneva.  Kuvasta uupuvat Päivi Simi-Kim ja Soili Lehti.

 

Kuvassa johtokunnan jäsenet: Sirpa Leskinen, Anneli Louneva, Paula Pennanen-Aitta, Tarja Niemi ja Päivi Simi-Kim.

Kuvassa johtokunnan jäsenet: Sirpa Leskinen, Anneli Louneva, Paula Pennanen-Aitta,
Tarja Niemi ja Päivi Simi-Kim.

 

J O H T O K U N T A 2 0 1 8

 

Puheenjohtaja

Paula Pennanen-Aitta, paula.pen(at)elisanet.fi, 040-5585274, 09-6983101, (tiedotus)

Varapuheenjohtaja

Merit Lemminki, merit.lemminki(at)mbnet.fi, 050-5963679

Sihteeri

Maija Mecklin, maikmec(at)hotmail.com, 050-4112948, 09-3254339

Taloudenhoitaja

Sirpa Leskinen, sirpa.leskinen(at)kolumbus.fi

Muut jäsenet

Anneli Louneva

Krista Lyyränen

Tarja Niemi

Päivi Simi-Kim

Soili Lehti

 

Tiedotus- ja julkilausumatoimikuntaan kuuluvat: Anneli Louneva pj., 
Päivi Simi-Kim ja Paula Pennanen-Aitta

 

Julkilausuma Helsingin KD Naiset 28.2.2018:

Vanhukset ja vammaiset tarvitsevat palvelukoteja, joissa henkilökuntaa on paikalla yötä päivää

Vuosikymmeniä Helsingin kaupungin linjaus on ollut saada laitospaikat minimiin. Se on ollut suuntaus koko maassa. Aluksi ajettiin alas psykiatriset sairaalat. Tarkoitus ainakin paperilla on ollut lisätä resursseja avo- ja kotihoitoon. Ajatus on kaunis mutta jäänyt suurelta osin toteutumatta.

Kotona asuminen mahdollisimman pitkään on monen vanhuksen ihanne. Käytännössä se ei aina onnistu. Esteenä voi olla muistisairaus, jolloin ihminen ei välttämättä itse tajua tilaansa. Yhteiskunta ei myönnä kotipalveluapua tarvetta vastaavasti. Lähiomaiset voivat asua kaukana, tai lähellä asuvien omaisten voi olla mahdoton jatkuvasti huolehtia läheisestään.

Kohtuutonta muistisairaan kannalta on, jos hän joutuu asumaan ”vankina” omassa kodissaan lukkojen takana. Virallinen avustajajoukko käy kiireesti tekemässä sovitut tehtävät – toivon mukaan.

Helsingissä toisenlaisena hyvänä esimerkkinä on Koskelan sairaalan alueelle suunniteltu ”muistisairaiden kylä”. Alueen 3000 asukkaasta 250 voi asua muistisairaiden ryhmäkodeissa. Vanhusväestön lisääntyessä myös muistisairaiden määrä lisääntyy jopa kaksinkertaistuen vuoteen 2030 mennessä.  Muistisairauksista kärsii nykyisin 125 000 ja vuosittain sairastuu arviolta 13 000 henkilöä. Yleisin muistisairaus on alzheimerin tauti noin 60-70 % tapauksista (Lääkäriliitto 3.11.2017).

KRISTILLISDEMOKRAATTIEN (KD) HELSINGIN NAISPIIRI VAATII, ETTÄ HELSINGIN KAUPUNGIN ON TURVATTAVA VANHUS- JA VAMMAISPALVELUISSA RIITTÄVÄSTI ERILAISIA ASUMISMUOTOJA YKSILÖLLISET TARPEET HUOMIOIDEN.

Tarvitaan

1) Monipuolisia viihtyisiä ”vanhainkoteja”, joissa henkilökuntaa on myös yöllä; muistisairaat ja muut paljon apua tarvitsevat hyötyvät tästä.

2) Ryhmäkoteja sijoitettuna lähekkäin/samalle tontille. Koti- ja muut palvelut on helppo yhdistää, eikä henkilökunnan aikaa kulu matkoihin.

3) Palvelutaloja lähellä muuta väestöä esim. ostoskeskusten yhteydessä. Muistisairaille, jotka vielä voivat ja haluavat liikkua, täytyy olla mahdollisuus ulkoiluun myös ilman avustajaa käsipuolessa. Tämäkin voidaan toteuttaa, kunhan asumisyksiköllä on iso, aidattu pihapiiri lukituin portein. Luonnonläheinen piha puineen tervehdyttää ja rauhoittaa ketä tahansa.

Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat tärkeitä meille kaikille! Meillä on kansakuntana varaa hoitaa vanhuksemme, jos arvojärjestyksemme on kohdallaan ja tahtoa riittää.

LISÄTIETOA: KD Helsingin naispiirin pj Paula Pennanen-Aitta [email protected] gsm 040 558 5274

 

 

KANNANOTTO

KD:n Länsi-Helsingin paikallisosasto esittää 7.12.2017 vuosikokouksen kannanottonaan, että Suomessa tulee edelleen tukea kristinuskosta kumpuavia perusarvoja, jotka ovat vuosisatoja antaneet yhtenäisyyttä kansamme keskuudessa ja ovat rohkaisseet kansaamme kaikkina aikoina, erityisesti vaikeina aikoina, kuten sotiemme keskellä.

Nämä hyvät perusarvomme ovat nostaneet kansamme viimeisen sadan vuoden aikana hyvinvointivaltioiden joukkoon, ja joissain asioissa jopa maailman kärkisijoille. Tästä syystä vetoamme, että kaikkien suomalaisten ja täällä asuvien tulee, lapsista aikuisiin, saada kuulla nämä kristinuskosta kumpuavat arvot. Pitäkäämme uskonvapaudestamme edelleen hyvää huolta.

KD Naisten Helsingin piiri yhtyy tähän Länsi – Helsingin paikallisosaston kokouksessaan hyväksymään kannanottoon ja suosittelee sen julkaisemista kaikissa tiedoitusvälineissä.
Paula Pennanen- Aitta                     Elie El-Khouri
puheenjohtaja                                  puheenjohtaja
KD Naisten Helsinginpiiri                 KD Länsi-Helsingin po

 

 

helsingin-naispiiri

Lohikeittotarjoilua eduskuntavaalien alla Narikkatorilla Tuulikki Teppora ja Paula Pennanen-Aitta

KD Helsingin naispiirin vuosikokouksen kannanotot

MUKULAKIVIKATUJEN VAARAT JA HAITAT HELSINGIN KADUILLA

KD HELSINGIN NAISPIIRI  on huolissaan seuraavista seikoista, jotka Helsingin kaupungin tulisi huomioida ennen kuin hyviä ja toimivia asfaltoituja katuosuuksia muutetaan mukulakivikaduiksi.  Sen lisäksi, että nämä toimenpiteet tulevat kaupungille kalliiksi, niin mukulakivet tekevät kävelemisen horjahtelevaksi, kasvattavat tapaturmien vuoksi potilasmääriä, lisäävät sairauspoissaoloja, aiheuttavat monenlaista avuntarvetta sekä lisäävät inhimillistä kärsimystä.   Kaatumisvaarassa ovat erityisesti hauraat vanhukset, toipilaat, erilaisia apulaitteita, rollaattoreita, kyynärsauvoja ja pyörätuoleja tarvitsevat henkilöt, joiden määrä on jatkuvasti nousussa.

Myös monille meille tuottaa tuskaa muhkuraisilla kaduilla käveleminen.  Varsinkin Helsingin keskustassa käveleminen vaatii jo nyt paksupohjaisempia kenkiä, etteivät kivien reunat pistele, korkokengistä puhumattakaan.  Pyydämme kaupunkia huomioimaan, että kaikki päätöksentekijät myös lautakunnat katsovat, että kaupunkilaisten liikkumisturvallisuus on muutos- ja uudisrakentamista tehtäessä kaikkein tärkein kriteeri, koska jalka- ja lonkkavaivojen ehkäiseminen on helpoin tapa säästää kaupungin menoja.

ULKOILU- JA PUISTOALUEIDEN ISTUINPENKKIEN KUNNOSTUS JA PESUTARVE

Helsingin naispiiri pyytää kaupunkia huolehtimaan koko kaupungissa puistojen ja ulkoilualueiden penkkien ja istuinryhmien puhtaudesta sekä rikkoutuneiden penkkien korjauksesta.  Mahdollisuuksien mukaan penkkejä olisi hyvä saada myös lisää. Talven jäljiltä ne ovat monissa paikoissa rikkinäisiä ja hirvittävän likaisia.  Monet vanhukset ja huonosti liikkuvat ihmiset haluavat pitää kuntoaan yllä mm. kävellen.  Fyysisen kunnon heikkous vaatii levähtämistä istuen, mutta istumapaikkoja ei ole, tai ne ovat käyttökelvottomia.  Puistoalueilla voisi olla myös istuinryhmiä, mikä lisäsi yhteisöllisyyden tunnetta.  Tutkimusten mukaan kaikille Ihmisille on erittäin tärkeää ulkona ja luonnossa liikkuminen, sillä on sairauksia ehkäisevä ja jopa parantava vaikutus.  Se on todella edullinen keino pitää yllä ihmisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

 

Paula Pennanen-Aitta                        Anneli Louneva

KD Helsingin naispiirin pj                   KD Helsingin naispiirin/tiedotusvastaava