Kannanotto

RSS

Vanhukset ja vammaiset tarvitsevat palvelukoteja, joissa henkilökuntaa on paikalla yötä päivää

Julkilausuma Helsingin KD Naiset 28.2.2018:

Vuosikymmeniä Helsingin kaupungin linjaus on ollut saada laitospaikat
minimiin. Se on ollut suuntaus koko maassa.  Aluksi ajettiin alas
psykiatriset sairaalat.  Tarkoitus ainakin paperilla on ollut lisätä
resursseja avo- ja kotihoitoon.  Ajatus on kaunis mutta jäänyt
suurelta osin toteutumatta.

Kotona asuminen mahdollisimman pitkään on monen vanhuksen ihanne.
Käytännössä se ei aina onnistu. Esteenä voi olla muistisairaus,
jolloin ihminen ei välttämättä itse tajua tilaansa. Yhteiskunta ei
myönnä kotipalveluapua tarvetta vastaavasti.  Lähiomaiset voivat asua
kaukana, tai lähellä asuvien omaisten voi olla mahdoton jatkuvasti
huolehtia läheisestään.

Kohtuutonta muistisairaan kannalta on, jos hän joutuu asumaan
”vankina” omassa kodissaan lukkojen takana.  Virallinen
avustajajoukko käy kiireesti tekemässä sovitut tehtävät – toivon
mukaan.

Helsingissä toisenlaisena hyvänä esimerkkinä on Koskelan sairaalan
alueelle suunniteltu ”muistisairaiden kylä”. Alueen 3000 asukkaasta
250 voi asua muistisairaiden ryhmäkodeissa. Vanhusväestön
lisääntyessä myös muistisairaiden määrä lisääntyy jopa
kaksinkertaistuen vuoteen 2030 mennessä.  Muistisairauksista kärsii
nykyisin 125 000 ja vuosittain sairastuu arviolta 13 000 henkilöä.
Yleisin muistisairaus on alzheimerin tauti noin 60-70 % tapauksista
(Lääkäriliitto 3.11.2017).

KRISTILLISDEMOKRAATTIEN (KD) HELSINGIN NAISPIIRI VAATII, ETTÄ HELSINGIN
KAUPUNGIN ON TURVATTAVA VANHUS- JA VAMMAISPALVELUISSA RIITTÄVÄSTI
ERILAISIA ASUMISMUOTOJA YKSILÖLLISET TARPEET HUOMIOIDEN.

Tarvitaan

1)      Monipuolisia viihtyisiä ”vanhainkoteja”, joissa
henkilökuntaa on myös yöllä; muistisairaat ja muut paljon apua
tarvitsevat hyötyvät tästä.

2)      Ryhmäkoteja sijoitettuna lähekkäin/samalle tontille.  Koti-
ja muut palvelut on helppo yhdistää, eikä henkilökunnan aikaa kulu
matkoihin.

3)      Palvelutaloja lähellä muuta väestöä esim. ostoskeskusten
yhteydessä.

Muistisairaille, jotka vielä voivat ja haluavat liikkua, täytyy olla
mahdollisuus ulkoiluun myös ilman avustajaa käsipuolessa. Tämäkin
voidaan toteuttaa, kunhan asumisyksiköllä on iso, aidattu pihapiiri
lukituin portein. Luonnonläheinen piha puineen tervehdyttää ja
rauhoittaa ketä tahansa.

Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat tärkeitä meille kaikille! Meillä
on kansakuntana varaa hoitaa vanhuksemme, jos arvojärjestyksemme on
kohdallaan ja tahtoa riittää.

LISÄTIETOA: KD Helsingin naispiirin pj Paula Pennanen-Aitta |
[email protected] | gsm 040 558 5274

Minä itse määrään kehostani #MeOnly #MinäMäärään

Kehollinen itsemääräämisoikeus on itseisarvo, jonka tulee olla mahdollista kaikille. Jokaisen tulee saada itse päättää, kuka hänen kehoonsa koskee. Haavoittuvassa asemassa ovat ikääntyneet, vammaiset ja muut syystä tai toisesta puolustuskyvyttömät, niin naiset kuin miehet. Jokaisella tulee olla oikeus halutessaan saada omaa sukupuoltaan oleva hoitaja. #MeToo -kampanjakin vaatii kaikille kehollista koskemattomuutta.
Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset vaativat, että erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan.

HAASTAMME PANKIT JA YRITYKSET INHIMILLISYYSTALKOISIIN

Digitalisaatio laajenee eri sektoreilla kovaa vauhtia. Valtaosa palveluista on jo nyt siirtynyt verkkoon, vain tietokoneella saavutettaviksi. Vaikka suurin osa väestöstä onkin pysynyt kehityksen mukana, on edelleen suuri joukko ihmisiä, joille tietokoneella asioiminen ei onnistu. Syynä voi olla ikä, vammaisuus tai muu este.
He ovat oikeutettuja saamaan edelleen laskut ja tiedot paperisina niin halutessaan. Ongelmana on se, että he joutuvat maksamaan kohtuuttomasti siitä, etteivät voi asioida verkon kautta. Tuolloin maksu saattaa lähes tuplaantua. Paperilaskua pankissa maksettaessa joudutaan maksamaan myös useiden eurojen palvelumaksu. Vähävaraisille laskujen lisämaksut saattavat nousta merkittävän korkeiksi.
Suomen Kristillisdemokraattiset Naiset (KD Naiset) vaativat yrityksiltä ja pankeilta inhimillisyyttä laskujen lisämaksuihin. Ko. maksuissa tulee huomioida maksajan toimintakyky, ikä ja mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluita. Haastamme pankit ja yritykset inhimillisyystalkoisiin. Se, joka ensimmäisenä luopuu laskutuskuluista saa varmasti kompensaation myös digitaalisia palveluita käyttävien asiakasmäärien kasvuna.

”Epäselvä esitys alkoholin etämyynnistä runnottiin läpi yön pimeinä tunteina”

Päivi Räsänen

Hallituksen toimet alkoholin etämyyntiä koskevasta kirjauksesta saavat kansanedustaja Päivi Räsäseltä ankaraa kritiikkiä.

– Epäselvä esitys alkoholin etämyynnistä runnottiin läpi ilman lausuntokierrosta ja ilman asiallista valiokuntakäsittelyä. Hallituspuolueet sysäävät eduskunnan lainsäädäntövastuuta oikeusistuimelle, kun eivät itse suostu linjaamaan asiaa selkeästi. Mikäli alkoholin etämyynti todetaan oikeusistuimissa lailliseksi, tämä alkoholipolitiikan muutos on dramaattisempi kuin mikään muu nyt tehdyistä muutoksista alkoholilakiin. Käytännössä se on tuhoisa sekä kansanterveyslähtöiselle alkoholipolitiikalle että kotimaisille tuottajille, Räsänen sanoo.

– Jos etämyynti toteutuu, rahat alkoholimyynnistä menevät jatkossa yhä enemmän ulkomaille. Etämyyntiä harjoittavista yhtiöistä 95 % ei hoida verovelvoitteitaan Suomeen, eli etämyynnin myötä hallitus mahdollistaa myös laajan veronkierron, Räsänen muistuttaa.

Eduskunta käsitteli alkoholilain sisältöä torstaina kyselytunnista alkaneessa istunnossa. Keskustelu jatkui perjantain puolelle kolmeen saakka. Kansanedustajat saivat alkoholilain parisataasivuisen mietinnön käsiinsä vasta, kun istunto oli jo käynnissä. Lain käsittely sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on myös herättänyt paljon kritiikkiä. Etämyyntiä koskevat epäselvyydet nousivat esille vasta viikko sitten valiokuntakäsittelyn yhteydessä. Opposition vaatimuksista huolimatta valiokunta ei kuullut aiheesta lainkaan asiantuntijoita eikä siitä saatu edes kirjallisia lausuntoja, koska hallituspuolueiden edustajat eivät sitä hyväksyneet.

–  Etämyynnin mahdollinen vapautus ei ollut lausunnoilla olevassa lakiluonnoksessa eikä asiaa käsitelty lähetekeskustelussa. Vaikka kyseessä on merkittävä alkoholipoliittinen linjamuutos, vaikuttaa siltä, että koko asia on yritetty piilottaa laajan lakipaketin sisälle. Hallituksen esityksestä oli vain hävinnyt etämyyntiä koskeva pykälä, joka oli vielä paikoillaan lausunnoille lähteneessä lakiluonnoksessa, Räsänen ihmettelee.

– Ei ole mitään sellaista syytä, että lakiesitys piti viedä läpi yön pimeinä tunteina, vai oliko? Räsänen kysyy.

Hallituksen alkoholipolitiikka on vastuutonta

Sari Tanus (kd) alkoholilakipäätöksestä:

– Hallituksen alkoholipolitiikka on vastuutonta. Samalla kuin vähittäismyyntiin tulevia alkoholijuomien prosentteja korotetaan hallitus vastustaa sitä, että anniskelupaikoissa olisi tarjolla myös alkoholittomia vaihtoehtoja. Erityistä vastuunpakoilua on se, ettei hallitus kyennyt antamaan selkeää esitystä alkoholijuomien etämyynnistä, vaan hyväksyy perustus- ja lakivaliokunnan ohjeistuksesta huolimatta sisällöltään ristiriitaisen lakipaketin, toteaa kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsen Sari Tanus.

– Alaikäiset voivat jatkossa toimia tarjoilijoina anniskelupaikoissa, joihin eivät pääsisi sisään asiakkaina. Ihmettelen hallituksen logiikkaa, hän päivittelee.

– Hallituksen on nyt ryhdyttävä miettimään kiireesti lisäresursseja sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä poliisille, jotta lain vaikutusarvioissa kuvattuihin uhkiin voidaan varautua. Monelle lapsiperheelle ensi vuoden joulu on aiempaa mustempi, Tanus toteaa.

Poliisien työ lisääntyy paitsi yleistyvien kotihälytysten myös ravintoloiden pidentyvien anniskeluaikojen myötä. Jatkossa alkoholia myydään kaupan vapautuneiden aukiolojen vuoksi myös juhlapyhien aikaan. Myös jouluaattona on eduskunnan mukaan saatava väkeviä alkoholijuomia, sillä Tanuksen esitys Alkon aaton aukioloaikoihin kaatui äänestyksessä.

Eduskunta käsitteli alkoholilain sisältöä myöhään torstai-iltana aina perjantain aamuyöhön saakka ja äänesti asiasta perjantain täysistunnossa.  Edustaja Tanus teki useita muutosesityksiä lakiesitykseen.

Kansanedustaja Päivi Räsänen esitti Tanuksen kannattamana alkoholijuomien vähittäismyynnin prosenttirajan laskemista 3,5 prosenttiin, mutta eduskunta päätti äänin 98-94 korottaa vähittäismyynnin prosenttirajaa 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin. Suuri valiokunta vahvisti äänestystuloksen äänin 13-12.

KD eduskuntaryhmän tekemät muutosesitykset alkoholilain sisältöön:

– Tuimme opposition yhteistä kantaa alkoholin etämyynnin kieltämisestä.

– Esitimme vähittäismyynnissä olevien alkoholijuomien prosenttirajaksi 3,5% nykyisen 4,7% sijaan.

– Esitimme, että valmistustavan vapautuksesta vähittäismyynnissä luovutaan, eli ns. limuviinan myymisestä kaupoissa ja kioskeissa.

– Esitimme, että alaikäinen ei jatkossakaan voisi toimia tarjoilijana anniskelualueella.

– Esitimme, että anniskeluaikojen jatkamisesta klo 4.00 saakka luovuttaisiin.

– Esitimme, että anniskelupaikoissa on oltava tarjolla kattava valikoima alkoholittomia juomavaihtoehtoja.

Helsingin naispiirin kannanotto

KD:n Länsi-Helsingin paikallisosasto esittää 7.12.2017 vuosikokouksen kannanottonaan, että Suomessa tulee edelleen tukea kristinuskosta kumpuavia perusarvoja, jotka ovat vuosisatoja antaneet yhtenäisyyttä kansamme keskuudessa ja ovat rohkaisseet kansaamme kaikkina aikoina, erityisesti vaikeina aikoina, kuten sotiemme keskellä.

Nämä hyvät perusarvomme ovat nostaneet kansamme viimeisen sadan vuoden aikana hyvinvointivaltioiden joukkoon, ja joissain asioissa jopa maailman kärkisijoille. Tästä syystä vetoamme, että kaikkien suomalaisten ja täällä asuvien tulee, lapsista aikuisiin, saada kuulla nämä kristinuskosta kumpuavat arvot. Pitäkäämme uskonvapaudestamme edelleen hyvää huolta.

KD Naisten Helsingin piiri yhtyy tähän Länsi – Helsingin paikallisosaston kokouksessaan hyväksymään kannanottoon ja suosittelee sen julkaisemista kaikissa tiedoitusvälineissä.
Paula Pennanen- Aitta                     Elie El-Khouri
puheenjohtaja                                  puheenjohtaja
KD Naisten Helsinginpiiri                 KD Länsi-Helsingin po

Perheille aito valinnanvapaus

Sote- ja maakuntauudistuksessa ylistetään valinnanvapautta. KD Naiset näkee tärkeäksi, että myös perheille mahdollistetaan aito valinnanvapaus perhevapaiden sekä varhaiskasvatuksen toteuttamisen suhteen.

Tällä hetkellä perhepolitiikkaa toteutetaan pitkälti sekä elinkeinoelämäpolitiikan ehdoilla että sellaisen ideologisen ajattelun pohjalta, että varhaiskasvatuksen toteuttaminen päiväkodissa on aina lapsen edun mukaista. Tutkimusten mukaan kuitenkin useimpien alle kolmevuotiaiden stressitaso nousee isossa ryhmässä.

KD Naiset pitää tärkeänä, että perhepolitiikassa huomioidaan lasten ja perheiden yksilölliset tarpeet. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen kotona ja perhepäivähoidossa mahdollistaa yksilöllisten tarpeiden huomioimisen, tunnekasvatuksen ja oman elämänrytmin huomioimisen usein päiväkotihoitoa paremmin. KD Naiset katsoo, että perhepoliittisten päätösten tulee tukea mahdollisuuksia lasten hoitamiseen kotona sekä perhepäivähoidossa.

Perhehoitoa sitä tarvitseville

KD Naiset näkee tärkeäksi perhehoidon kehittämisen muistisairaille, ikäihmisille sekä päihde- ja mielenterveysongelmaisille. Lasten ja nuorten kohdalla perhetyö ja perheeseen sijoittaminen on laajasti tunnettu ja hyvä toimintatapa. Perhehoito on inhimillinen ja taloudellinen vaihtoehto, joka voisi paikata nykyistä palvelukuilua laitoshoidon ja kotona asumisen välissä.

Perhehoidossa oleva voi osallistua voimiensa mukaan kotitöihin, kuten ruoan laittoon ja siivoukseen. Perhehoito mahdollistaa yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden. Perhehoito mahdollistaa myös ulkoilun mahdollisuuden kodin pihassa yhdessä muiden kanssa. KD Naiset näkee perhehoidon kehittämisen myös mahdollisuutena yhdistää omien lasten hoidon ja työn yhteensovittamisen. Perhehoitoa tulisi hyödyntää myös omaishoitajien vapaiden järjestämisessä palvelusetelien avulla.

Yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen

KD Naiset on huolissaan yksinäisyydestä sekä palvelutarpeeseen vastaamisesta. KD Naisten mukaan sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä tulee kiinnittää toimintatapojen kehittämissä sekä hoito- ja palveluketjujen kuvaamisessa erityistä huomiota yksinäisyyden poistamiseen sekä yksinäisten palvelutarpeeseen vastaamiseen.

Yksinäisyyden poistamiseksi KD Naiset näkee tärkeäksi kokonaisvaltaisen yhteistyön palvelun tuottajien, järjestöjen, seurakuntien sekä omaisten kanssa. Myös yhteisöllisen asumisen mahdollistaminen kaavoituksen ja muiden tukitoimien kannalta voisi osaltaan edesauttaa yhteisöllisyyden aikaansaamiseksi yksinäisyyden sijaan.

Digisyrjäytyneet

Digipalveluja kehitetään Suomessa jatkuvasti. KD Naiset näkee sinänsä hyvänä palvelujen kehittämisen, mutta on huolissaan digisyrjäytymisestä. KD Naiset vaatii, ettei ketään saa syrjiä puutteellisten digitaitojen vuoksi.

KD Naiset on huolissaan erityisryhmien; kuten ikääntyneiden, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien  huomioimisesta digipalvelujen kehittämisessä.

KD Naiset ehdottaa, että lainsäädäntöä tarkennetaan siten, että yhdenvertaisuuslain perusteella palveluihin hakeminen ja niiden saaminen varmistetaan myös ilman digitaitoja.