Blogi

RSS

Puheenjohtajan tervehdys uudelle vuodelle

Hyvää Uutta Vuotta 2016!

Kulunut syksy on ollut poliittisesti erityisen myrskyisä. Hallituksen esityksissä säästöjä on haettu etenkin lapsiperheiden, opiskelijoiden, vanhusten ja pienpalkka-aloilla toimivien kukkarosta. Tämän seurauksena on noussut erilaisia joukkovoimaliikkeitä ja useampia mielenilmauksiakin on nähty syksyn kuluessa.

Syksyllä Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden suuri määrä myös yllätti kaikki. Vastaanottokeskuksia perustettiin nopeaan tahtiin. Kerättiin avustuksia, vaatteita ym. tavaraa. Apua tarvitsevia pitää aina auttaa henkilöön katsomatta. On kuitenkin herännyt kysymyksiä, miksi kantaväestön huono-osaisuus ja asunnottomuus ei saa vastaavaa kansanliikettä taakseen. Erilaiset ruoka-aputoimijat näkevät kansamme ahdingon päivittäin. Ruokaa jonottavien määrät ovat selkeästi kasvaneet ja mm. lapsiperheiden osuus on lisääntynyt.

Viimeaikaisten galluppien mukaan KD:n kannatus liikkuu reilun 3% tasolla. Onko oppositiopolitiikkamme ollut onnistunutta? Miksi hallituspolitiikkaan tyytymättömät eivät ole siirtyneet KD:n kannattajiksi? Olemmeko liian kilttejä emmekä pidä riittävästi ääntä? Oppositiopolitiikan pitää olla rakentavaa, mutta myös räväkkää. Kaikkia emme voi miellyttää ja mielistellä! On toteutettava kristillisiin arvoihin perustuvaa sosiaali- ja talouspolitiikkaa, oltava sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolella.

Aloitan nyt KD Naisten puheenjohtajana toimittuani 1. varapuheenjohtajana kuluneet 2 vuotta. Olemme vuonna 2016 myös Nytkis (Naisjärjestöt Yhteistyössä) ry:n vetovastuussa. Tämä kiertävä puheenjohtajuus on merkittävä ja toistuu vain noin joka 9.vuosi. Nytkiksessä ovat edustettuna mm. kaikkien eduskuntapuolueiden naisjärjestöt.

Kentän jokaisen jäsenen aktiivisuus on äärimmäisen tärkeää. Vain yhdessä voimme saada kannatuslukemat nousuun. Lähdetään siis vuoteen 2016 reippaasti, rohkeasti ja räväkän rakentavasti.

 

Tiina Tuomela

KD Naisten puheenjohtaja

IMG_6607

Kolumni on julkaistu KD Lehdessä 1/2016

Kun suojelun tarve kohtaa kulttuuriset oikeudet

Saara Ruokonen Ugandassa kouluttamassa FGM:n vaaroista yhdessä paikallisten kanssa

Saara Ruokonen Ugandassa kouluttamassa FGM:n vaaroista yhdessä paikallisten kanssa

 

Lauantaina 6.2. vietetään kansainvälistä tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista päivää (FGM, Female Genital Mutilation).

FGM:n syyt ovat pääasiassa kulttuuriset. Näin myös Ugandan itäosassa Elgon vuorella asuvan Sabiny-heimon parissa. Sabinyt on viimeisiä heimoja Ugandassa, jotka vielä harjoittavat FGM:ta, vaikka se kiellettiin lailla 2010. Julkinen seremonia vain siirtyi pidettäväksi salassa. Heimon keskusalueella Kapchorwassa traditiosta on kuitenkin luovuttu jo aiemmin.

Seremonia pidetään joka toinen vuosi ja kun sen piti alkaa vuonna 2012, Kaproronin alueen poliisit menivät estämään sitä. Perinteitä noudattavat naiset ja muutamat miehet nousivat kuitenkin poliisia vastaan heittämällä kiviä. Kun yhden poliisin käsi murtui, niin poliisit poistuivat paikalta.

Perinteitä noudattavat naiset kokivat, että laki estää heitä harjoittamasta heimon ikiaikaista perinnettä ja uhkaa siten koko yhteisöä. Oppineemmat vetosivat myös YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, jonka mukaan jokaisella on oikeus harjoittaa omaa kulttuuriaan.

RaTas – Kristillisen tasa-arvon puolesta ry ja Life Together International (LTI, USA) ovat tehneet yhteistyötä ugandalaisten yhteistyökumppanien kanssa yli kymmenen vuoden ajan. Siksi niitä pyydettiin avuksi opettamaan raamatullista tasa-arvoa, sillä maallisten järjestöjen ja valtion tukema valistus paikallisten vaikuttajien ja viranomaisten kautta ei näyttänyt tuottavan riittävää tulosta. ”Ehkä ei ole Jumalan tahto, että meidän tyttöjä silvotaan”, pastori Robert Erone vetosi osallistuttuaan RaTaksen ja LTI:n yhdessä pitämiin koulutuksiin.

 

Tytöstä naiseksi kasvaminen on biologinen prosessi, ei FGM:n seuraus.

RaTas sai ulkoasiainministeriöltä kehitysyhteistyön hanketukea vuosille 2015–2017 FGM:n lopettamiseksi Ugandassa. Hankkeen lähestymistapa on erilainen, sillä siinä kohdataan FGM:n uhan alla olevia tyttöjä ja heille on muodostettu tukiryhmiä. Hankkeessa kohdataan myös perinnettä kannattavat naiset.

Tammikuussa 2016 järjestettiin kolmella paikkakunnalla kolmipäiväiset seminaarit. Ensimmäinen päivä varattiin tytöille, joita tuli kuhunkin seminaariin kuutisenkymmentä. Heille opetettiin ensin Raamatun pohjalta, että naiset ovat tasa-arvoisia miesten kanssa jo luomisen perusteella. Minun tehtäväni oli opettaa, miten ihmisen hormonitoimintaa säädellään ja miten se vaikuttaa tyttöjen kehittymiseen naisiksi ja seksuaalisuuteen. Olen koulutukseltani biokemisti ja hormonien kanssa työskentelin kymmenisen vuotta työurastani.

Esitteli myös ugandalaisen gynekologin Andapati Gozangan tekemän esityksen FGM:n aiheuttamista lääketieteellisistä haitoista.

Sitten hankkeen puheenjohtajan Gertrud Chelogoi paljasti, mitä kaikkea FGM-rituaalissa tapahtuu. Rituaaliin nimittäin kuuluu, ettei kukaan siihen osallistunut saa kertoa siitä mitään kenellekään tai hän kuolee tai tulee mielenvikaiseksi. Siksi tytöt tietävät etukäteen vain, että heiltä leikataan pois jotain, mutteivät mitä ja miten. Chelogoi paljasti myös kaikki rituaaliin kuuluvat taikuudet ja noituudet.

Nyt tytöt siis ymmärtävät, miksi FGM on lailla kielletty, eikä siitä kieltäytymisen syynä ole pelkästään uhkana oleva seitsemän vuoden vankeus sekä itselle että rituaalin tekijälle. Eikä naiseksi tulemiseen liity mitään mystistä, vaan se on luonnollinen tytöille tapahtuva biologinen prosessi.

 

Sama ohjelma vietiin seuraavana päivänä naisille soviteltuna. Mukana oli sekä perinteitä kannattavia että siitä luopumista kannattavia naisia. Kolmantena päivänä kaikki olivat yhdessä ja silloin hyväksyttiin jokaisella kolmella paikkakunnalla sopimukset, joissa sitouduttiin luopumaan FGM:stä jo tänä vuonna ja että yhdessä koko yhteisön kanssa tytöille kehitetään aikuistumisseremonia, johon ei liity mitään haitallisia Sabiny-kulttuurin perinteitä, vaan vain hyviksi havaittuja. Koska myös miesten asenteet on muutettava, järjestetään heille myöhemmin omat koulutukset.

 

Saara Ruokonen
varapuheenjohtaja, hankekoordinaattori
RaTas

Seksinostokielto olisi hyvä keino ihmiskauppaa vastaan

Kansanedustaja Leena Rauhalan blogi, joka on julkaistu 11.9.2013:
http://leenarauhala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/149233-seksinostokielto-olisi-hyva-keino-ihmiskauppaa-vastaan
Rauhala on KD Naisten liittohallituksen jäsen.

Oikeusministeriö esittää tuoreessa selvityksessään täyskieltoa seksin ostolle. Oikeusministerin tuella esitys tulee hallituksen päätettäväksi piakkoin. Syynä kieltoesitykselle on se, että nykyinen laki on vaikeaselkoinen eikä suojaa parituksen ja ihmiskaupan uhreja riittävästi. Nykyisin myös oikeudessa olisi pystyttävä näyttämään toteen, että henkilö on tietoisesti ostanut seksiä ihmiskaupan uhrilta. Tätä näyttöä on usein vaikeaa saada.

Kannatan esitystä seksinoston täyskiellosta. Myyntiä ei oikeusministeriön esityksessä kuitenkaan olla kriminalisoimassa, vaan päinvastoin kielto tarjota maksullista seksiä yleisillä paikoilla kumottaisiin. Nähdäkseni tästä syntyvä asetelma olisi erikoinen ja kestämätön. Julkisesti kaupiteltavaako ei saisi ostaa? Lisäksi näkyvä tarjonta tavoittaa uusia asiakkaita, vaikka kynnys laittomaan palvelun ostoon tuleekin kiellon myötä kasvamaan. Oleellinen kysymys ovat poliisin voimavarat kiellon valvomiseen. Ellei niitä lisätä merkittävästi, ei poliisilla ole mahdollisuutta valvoa kieltoa tyydyttävästi. Tällöin näkyvän tarjonnan lisääntyminen on ostokiellosta huolimatta hyvinkin mahdollista.

Yhdenmukaisempaa ja loogisempaa olisikin kieltää sekä seksin ostaminen että sen myyminen. Myyntikiellon puuttumista on perusteltu sillä, että se voisi vaikeuttaa ihmiskaupan uhrien asemaa tarjotessaan parittajille uuden hallintakeinon. Asialla on kuitenkin myös kääntöpuoli. Jos myyminen olisi kiellettyä, voitaisiin kaikki ilmi tulleet tapaukset tutkia. Tämä puolestaan helpottaisi ihmiskaupan uhrien tunnistamista. Tunnistettuja uhreja ei tietenkään tuomittaisi toiminnasta johon heidät on pakotettu.

Ostokiellon järjestämiseen on myös muita malleja, kuten Britannian malli, jossa ihmiskaupan uhrilta seksiä ostanut tuomitaan riippumatta siitä, tiesikö ostaja hyväksikäytöstä. Tällaista mallia voitaisiin täydentää jonkinlaisella lupajärjestelmällä, jossa kyseisten palvelujen tarjoajien olisi esitettävä asiakkaille lupatodistuksensa. Pidän tärkeänä myös näiden ihmisten terveydestä huolehtimista. Lupamenettelyihin liitettävien terveystarkastusten mahdolliset hyödyt olisivatkin selvittämisen arvoisia. Ilman lupaa toimivat ihmiskaupan uhrit olisivat puolestaan helpommin tunnistettavissa. Erilaisia järjestelymalleja on varmasti muitakin, mutta tärkeintä on löytää keinot joilla ihmiskaupan uhreja pystytään parhaiten auttamaan. Samalla on huolehdittava siitä, että seksipalvelujen julkinen tarjonta ei lisäänny.

 

 

KD Naisten kuntavaaliteemat 2012

KD Naisten liittokokouksessa 15.9.2012 Helsingissä hyväksyttiin kuntavaaliteemat. Keinot teemojen toteuttamiseen löydät täältä.

 

1. Lastensuojelun vaikuttavuutta kunnissa tulee parantaa


2. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja on otettava käyttöön varhaisemman tuen mahdollistamiseksi


3. Kuntien on lopetettava perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden käyttö

4. Ikäihmisten palveluissa on siirryttävä toimintakeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen

5. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta sekä päihteiden käyttö otettava puheeksi sosiaali- ja terveyspalveluissa

6. Päivähoitoon lisää vaihtoehtoja

Siunattua ja armorikasta joulun aikaa teille kaikille!

 

Saamme kaikki luvan viettää rauhallista joulua, kukin omilla tahoillaan, joko omaisten ja ystävien seurassa tai yksin ”erämaan” hiljaisuudessa.

Pääasia on, että joulun sanoma valtaa sydämen ja tuo ilon pimeään ja monesti murheiseen arkeen.

Tulevalle vuodelle 2012 haluamme rohkaista Raamatun sanoin: ”Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee.”  Sef.3:17

Liittohallituksen puolesta

Marika Visakorpi
puheenjohtaja

Paula Pennanen-Aitta
2. puheenjohtaja

Katri Fältberg
3. puheenjohtaja

Saara Ruokonen
toiminnanjohtaja

Pätevä nainen presidenttikilpaan

KD Naisten liittokokouksessa 8.10.2011 hyväksytty julkilausuma:

KD Naiset toivoo europarlamentaarikko Sari Essayah’n lähtevän mukaan presidenttikilpaan. Talouden ja ulkopolitiikan kysymysten ammattilaisena sekä poliittista kokemusta niin kotimaan kuin EU:n parlamenteista omaavana Essayah’lla on erinomaiset valmiudet tehtävään.

Presidentti on arvojohtaja ja KD Naiset pitää tärkeänä, että myös pätevä kristillisten arvojen edustaja on mukana. Ehdokasjoukkoon kaivataan lisää naisia, joten Sari on siinäkin suhteessa ehdokas paikallaan.