Blogi

RSS

Onko naisyrittäjyydellä tulevaisuutta Lapissa?

KD Naiset on huolissaan naisyrittäjien elinkeinosta erityisesti Lapin alueelta. Yrittäjät ovat satsanneet yhä kasvavaan matkailuun viime vuosien aikana suuria summia erilaisten investointien kautta. Toistaiseksi hallitus ei ole antanut yrittäjille laastaria suurempia lääkkeitä koko lomasesongin yli.

Lapin matkailijoista 70 % tulee ulkomailta ja nyt koronan asettamien matkustusrajoitusten vuoksi nämä matkailijat jäävät kokonaan saapumatta. Yrittäjän on kuitenkin selvittävä päivittäisistä juoksevista kuluista ja lainoista.

KD Naiset on erityisesti huolissaan husky koirien tulevaisuudesta. Hallituksen lupaamat tukitoimet eivät tuo helpotusta yrittäjän arkeen vaan heidän on selvittävä itsenäisesti koirien päivittäisistä ruoka – ja hoitokuluista. Tilanne on kestämätön, pahimmillaan koirista joudutaan luopumaan.

KD Naiset vaatii, että hallitus ryhtyy pikaisesti tehokkaisiin toimenpiteisiin ja antaa yrittäjille oikeat lääkkeet konkurssien välttämiseksi.

 

Sari Kumin
1. varapuheenjohtaja
KD Naiset

Anne Vuori
puheenjohtaja
Helsingin KD Naiset

 

Stop vihapuheelle!

Julkista keskustelua leimaa vihan ja pelon ilmapiiri. Tämä korostuu etenkin sosiaalisen median kanavissa. Rakentava, toinen toistaan kunnioittava keskustelukulttuuri tuntuu puuttuvan. Tavaksi näyttää muodostuneen toisten mielipiteiden väheksyminen, parjaaminen ja vihaaminen.
Erilaisissa poliittisissa tilaisuuksissa monet naisehdokkaat ovat saaneet osakseen vihapuhetta ja jopa fyysistä uhkaa. Kuntavaalit lähestyvät ja jokaisen ehdokkaaksi haluavan on voitava uskaltaa ryhtyä toimeen ilman pelkoa.
KD Naiset pitää tärkeänä, että ketään ei saa uhata mielipiteiden, uskonnon, rodun, kansalaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen takia. Perään kuulutamme keskustelua, jossa kuullaan ja kuunnellaan toisiamme. On mahdotonta ja suorastaan karmivaa, jos kaikki olisivat aina samaa mieltä. Kunnioitus ja usein myös kompromissiratkaisujen haku ovat olennaisia asioita rakentavassa keskustelussa. Jos jokainen kohtelisi toista ihmistä siten kuin toivoisi itseään kohdeltavan, maailma saattaisi olla parempi paikka elää.

Tiina Tuomela, erikoislääkäri, KD Naiset pj, [email protected]
Sari Kumin, erityisopettaja, KD Naiset 1. varapj, [email protected]

Kristitty ja politiikka

Voiko kristitty olla mukana politiikassa. Kyllä, kristitty, joka uskoo, niinkuin Sana opettaa, voi olla mukana politiikassa, sillä eihän hän voi olla jaettu sen mukaan, missä hän toimii.Tälläkin hetkellä kristittyjä on paljon mukana politiikassa ympäri maailmaa, ja monissa eri puolueissa.Sanan mukaan kristitty ihminen on, ja ainakin tulisi olla, maan suola, eikä se saisi olla myöskään mauton.

Mitä se käytännössä merkitsee olla maan suola? Me emme voi olla hiljaa , jos näemme köyhää, sairasta ja heikkoa sorrettavan. Emme voi olla hiljaa myöskään silloin, kun näemme vahvempien ottavan ylivallan ja etuoikeuksia toisten kustannuksella, tai käyttävän asemaansa oman ja vain etupiiriensä hyödyksi tai etujensa ajamiseen. Silloin suolan tulee joko kirpaista tai maistua voimakkaana, niin että liian vahvat huomaavat, että nyt on heidän aika tehdä jotain ja he silloin pyrkivätkin perääntymään ja antamaan tilaa myös vähimmille veljilleen ja sisarilleen.

Kristittyjen tulisi myös olla valona maailmassa, ja heijastaa Jumalan rakkautta, ja rakkauttamme Jumalaan. Hänhän on tullut keskellemme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Kuinka se näkyy meistä? Meidän tulee kristittynä luonnollisesti kiittää Häntä siitä, kun ylipäätään saamme kokoontua yhteen ja samalla myös pyytää siunaamaan tilaisuutemme, että menestyisimme siinä, mitä varten olemme kokoontuneet yhteen. Jos me itse emme saa veisata virsiä ja rukoilla siunausta työllemme ja tehtäviimme, niin voisimmeko itse vaatia, että kouluissa / päiväkodeissa on saatava veisata virsiä ja hengellisiä lauluja sekä saada uskonnon opetusta. Emmekö silloin itse olisikin fariseusten kaltaisia.

Toivon, että yhteen kokoontuessamme saamme edelleen tuntea sitä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, joka on myös Herramme tahto, että yhtä olisimme, laulamalla yhdessä Hänen kunniakseen vähintään yhden kiitosvirren ja vielä lopuksi lausumalla yhdessä Herran siunauksen. Sitähän ei vielä kukaan voisi meiltä kieltää, jos me itse emme sitä itseltämme kiellä, Sanan vapauttamme rikkoen.

Anneli Louneva
KD Helsingin naispiiri

Koti, uskonto ja isänmaa

Otsikon sanat ovat suomalaisille perin tuttuja, tärkeitä ja jopa pyhiä.

Tarkastelen niiden merkitystä meille kaikille ja koko yhteiskunnallemme.

KOTI on tärkeä jokaiselle turvallisuuden luojana ja onnellisuuden lähteenä riippumatta siitä, kuka seinät omistaa ja asuuko siinä yksin tai perhekuntana.

USKONTO on ihmisille kautta maailman ollut ja on edelleen sydämen asia.

Kaikilla ihmisillä on omatunto riippumatta siitä, mihin hän uskoo ja miten hän sitä ilmaisee.

ISÄNMAA tai kotimaa, kuinka sen kukin tuntee, on useimmille erittäin rakas.

Mitä tapahtuu yksilölle ja yhteiskunnalle, jos näitä asioita ei arvosteta eikä rakasteta.

Meille luterilaisen perinnön omaaville, joita on vielä yli puolet kansasta, on tärkeää, että perheet ja perhekunnat säilyvät yhtenäisinä ja toisistaan välittävinä.

Jos perheet hajoavat, niin se on surullista kaikille, ensinnäkin tunteen tasolla, mutta myös taloudellisesti ja välillisesti myös yhteiskunnalle. Kaikki asiat tulevat jossain määrin muuttumaan.

Yhteisen asunnon tilalle tarvitaan kaksi asuntoa ja joskus ääritapauksissa lapset joudutaan ottamaan huostaan. Tällöin asuntojen rakentamisentarve yhteiskunnassamme kasvaa jne. tuoden monia ongelmia mukanaan.

Koska kotien merkitys on ensisijainen hyvinvoinnin lähde, niin sen merkitys täytyy nostaa uudelle

tasolle kaikkien osalta, myös yksinasuvien. Tätä kehitystä meidän täytyy kaikin tavoin tukea.

Edelleen tarkastelen uskontoakin luterilaisesta näkökulmasta, koska tunnen kristinuskon Raamatun näkökulmasta. Minusta siinä on nimenomaan Uuden Testamentin osalta ilmoitettu kaikki oleelliset asiat. Siinä on Jumala ilmoittanut meille, mitä meidän tulee tehdä täällä ajassa ja kuinka Hän on tehnyt kaiken valmiiksi saavuttaaksemme iankaikkisen elämän, Hänen luonaan.

Mielestäni käskyissä tulee hyvin esille Jumalan rakkaus. Otan esimerkiksi käskyn, älä tapa.

Jos sitä rikkoo, heti alkavat poliisikuulustelut, oikeudenkäynnit ja tuomiot eli monet ikävyydet niin

ihmiselle kuin yhteiskunnalle valtavien kulujen muodossa, joita me sitten köyhät ja rikkaat, nuoret ja vanhukset yhteisesti maksamme.

Eikö olekin viisas käsky. Kaikki käskyt ovat mielestäni meidän parhaaksemme luodut.

Meidän tulee olla kiitollisia vapaasta isänmaastamme ja rakastaa toisiamme vahvistamalla toistemme hyviä ominaisuuksia, että teemme parhaamme isämaamme ja kansamme ja täällä asuvien

ihmisten puolesta, niin että emme etsi vain itsemme parasta ja parhaita paikkoja ja etuja toisten kustannuksella. Lähimmäisenrakkaus mielestäni tarkoittaa sitä, että autamme sairaita, heikkoja, vanhuksia, köyhiä ja erityisesti lapsia. Se on järjellinen Jumalanpalvelumme luterilaisen opin ja

Raamatun mukaan. Minulle isänmaa on ansioittamme saatu lahja ja meidän pitää varjella ja tehdä parhaamme sen eteen, että se säilyisi hyvässä kunnossa meille ja tuleville polvillemme.

Anneli Louneva Hki

KD Naisten liittohallituksen jäsen

Mihin moraalimme on kadonnut ?

Viime aikojen lehtiotsakkeet ovat olleet pysäyttäviä!
Iltapäivälehdessä ollut juttu, 94 vuotias sokea ja kuuro vanhus kuoli tulipalossa, koska oli laittanut mikroon vääränlaista materiaalia olevan astian , joka syttyi palamaan. Tämä ei näyttänyt enemmälti kiinnostavan päättäjiä eikä mediaa, koska jutusta ei ole kuulunut sen koommin. Tytär oli kolmesti yrittänyt saada vanhukselle paikkaa hoivakotiin.
Tekisi mieleni huutaa: Haloo Suomi  ja varsinkin päättäjät, onko meidän sydämme muuttunut tefloniksi, johon mikään ei enää tartu. Olemmeko itse muuttuneet sokeiksi, ettemme näkemällä näe, emmekä kuulemalla kuule toisten hätää. Tämä sokea ja kuuro vanhus asui yksin. Kuinka hän sokeana olisi voinut lukea käyttöohjeita tai tietää astian turvallisuusvaatimuksia tai ylipäätään tietää, mitä missäkin kaapissa on varsinkin syötäväksi kelpaavaa. Tietäisitkö Sinä, minä en ainakaan. Tai kuurona kuulla palovaroittimen ääntä tai tietää ylipäätään, mitä ympärillä tapahtuu, ja varsinkaan sitä, jos joku tuntematon pyrkisi sisään kutsumatta.
Mielestäni tämä on selkeä heitteillejättö, joka olisi kunnolla tutkittava ja syyllinen taho pitäisi löytyä, jotta asioita ylipäätään voitaisiin korjata. Varmasti on olemassa laki, jonka perusteella tätä ei ikinä olisi pitänyt tapahtua. Jos laiminlyöntejä esiintyy, niin niihin tulee valvontaviranomaisten välittömästi puuttua ja käydä itse toteamassa paikanpäällä ilmoittamatta tarkastuksista etukäteen, sillä muutoin ne saattavat jäädä huomaamatta. Varsinkin avuttomien kohdalla valvonta pitää olla tosi tiukkaa, koska se luo esimerkin ja antaa selkärankaa niille, jotka muutoin saattaisivat lipsua hyvästä ja inhimillisestä hoidosta. Viimeaikaiset valvontaiskut ovat olleet oikeansuuntaiset ja väärinkäytökset ovat tulleet ilmi sekä vanhusten että lasten hoitopaikoissa. Ihmetyttää, että nyt suurten laitosten tai yritysten päättäjät ovat paljastusten jälkeen luvanneet olla nöyriä ja näin ikäänkuin pyrkivät lieventämään omien väärien päätöstensä seurauksia.
Nyt meidän on tehtävä kansana täyskäännös. Ketään ei enää eikä milloinkaan saa jättää yksin vaikeuksiensa
keskelle eikä väistää vastuuta. Tulevat ajat tulevat olemaan haasteelliset ja siksi vetoan päättäjiin ja suurituloisiin, että otatte uuden kurssin ja asetutte kärsivien asemaan  tehden oikeamielisiä päätöksiä ja antaen tilaa sydämmissänne lähimmäisillenne,  itkeville lapsille ja vanhuksille, niin saatte nähdä, että se tuo hyvää mieltä myös itselle ja meille kaikille!
40 vuotta kokemusta eri vapaaehtoistyöstä
Anneli Louneva
KD Naiset Hki

Kannustavassa perusturvassa työn vastaanottaminen kannattaa aina

Yksi työllistymistä estävä tekijä on kannustinloukut. Nykyinen järjestelmä ei kannusta työn vastaanottamiseen. Pirstaleinen, yhteensä 140 erilaisen tuen yhteisvaikutukset ja toisensa kumoavat vaikutukset voivat yllättää työntekijän. Ottamalla vastaan pätkätyötä voikin samalla menettää asumistukensa. Tällaista kutsutaan kannustinloukuksi.

Kovasti kiitelty mutta samalla myös paljon parjattu perustulo korvaisi korvaisi ehkä 4-5 etuutta, mutta jäljelle jäisi vielä yli sata erilaista nimikettä. Perustulo jaettaisiin automaattisesti kaikille ja rahoitus siihen kerättäisiin palkkaverotusta kiristämällä. Vaarana on, että se passivoi kansalaisia. On aiheellista kysyä tuleeko yhteiskunnan holhota tasaisesti kaikkia vai kohdennetusti niitä, jotka apua oikeasti tarvitsevat?

Yksilöllisiä tarpeita ei voida selvittää ministeriön tasolla, joten tilastojen ja keskivertoarvojen pohjalle rakennettu järjestelmä ei välttämättä sovellu kunnolla kenellekään. Sosiaaliturvan pitäminen paikallisessa päätöksenteossa olisi yksi keino, jolla mahdollistettaisiin yksilölliset ratkaisut. Pirstalemaisuus ei kuitenkaan poistuisi, on löydettävä uusia avauksia.

Asmo Maanselkä (KD) on kehittänyt realistisen vaihtoehdon, Kannustavan perusturvan, jossa sosiaaliturvan etuudet yhdistyy yhdeksi tueksi. Mallin esikuvana on Iso-Britanniassa pilottikäytössä oleva ”Universal Credit”. Siinä tuki maksetaan harkinnanvaraisena, elämäntilanteeseen sidottuna kansalaistilille. Kyseiselle tilille kootaan kaikki saadut työtulot, tuet ja etuudet. Verotus muuttuu dynaamisesti, reaaliajassa tuen ja palkkojen suhteessa. Pienillä tuloilla verotus pysyy alhaalla eikä tuki romahda kerralla. Järjestelmä laskee alkutason jokaiselle tarveharkintaiselle elämäntilanteelle. Siinä huomioidaan mm. lasten lukumäärä sekä asuinpaikkakunta.

Tässä järjestelmässä kannattaa ottaa vastaan myös eri palkkatasoisia töitä. Byrokratia helpottuu, kun etuudet yhdistetään ja tukea tarvitsevien ei tarvitse juosta luukulta toiselle. Myös väärinkäytön mahdollisuus poistuu. Pätkätyöläisten ja pienyrittäjien asema paranee.

Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo kuvaa Asmo Maanselän (KD) tuoretta kirjaa Kannustava perusturva sanoilla ”hiukset nostattava”. Hiilamo toteaa, että eri intressiryhmistä muodostetut työryhmät eivät ole päässeet lähellekään samaan, mihin Maanselkä mittavassa ja perusteellisessa selvityksessään. Mallia on kiitellyt myös Kelan tutkimusjohtaja, professori Olli Kangas. Muutkin puolueet ovat heränneet idealle, viimeksi Arto Satonen ja Mari Kiviniemi ovat tarttuneet aiheeseen.

Hiilamoa vielä lainaten ”populistin erottaa vakavasti otettavasta kriitikosta se, että pystyykö hän esittämään vaihtoehtoa nykymallille. Tämän vaatimuksen Maanselkä täyttää hienosti.”

Riitta Kuismanen

KD Naisten 2. vpj

Tekoäly ja tulevaisuus – Ymmärränkö tulevaisuuden mahdollisuuksina vai uhkina?

Elämme nyt yhteiskunnassa, jossa asukkaamme ikääntyvät, etsimme kestävää kehitystä ja digitaalinen kulutus jatkaa voimakasta kasvuaan. Saadaanko hyviä tuloksia aikaan, jos päättäjät eivät itse usko hyvään tulevaisuuteen? Puolueiden edustajat ilmoittavat olevansa yhtä mieltä siitä, että tekoäly on neljäs teollinen vallankumous. Tavoitteena on tehdä Suomesta tekoälyn (Artificial Intelligence) soveltamisen kärkimaa. Haluammeko menestyjiksi millä hinnalla tahansa?

Euroopan parlamentti on jo vaatinut EU:n laajuista tekoälyä ja robotiikkaa koskevia sääntöjä ja tietosuojalainsäädännön muutoksia. Naistenklinikalla jo kokeillaan IBM:n Watson tekoälyn käyttöä pelastamassa keskosia. Kuka on vastuussa, jos robotti tekee vahinkoa tai alkaa itse tehdä päätöksiä? Nyt on tutkijoiden ja päättäjien tehtävä yhteistyötä ja tutkittava mahdollisia turvalli-suusuhkia. Tekoälyturvallisuutta varten hallituksen on varattava myös määräraha budjettiinsa. YK:lle on jo esitetty vetoomus, että kiellettäisiin tekoälyllä parantavien aseiden käyttö.

Suomalaisten yritysten pääomaa on henkilöstön osaaminen ja korkea luotta-muksen taso. Tarvitsemme tekoälyn ohjelmointia räätälöidysti kunkin yrityksen tarpeisiin. Hyödyt yrityksille tulevat koneoppimisesta. Autoteollisuudessa on menossa suuria muutoksia ja robottien käyttö jatkuu. Laaduntarkkailussa tullaan eri sektoreilla huomioimaan tekoälyn antamia mahdollisuuksia.

Haluammeko hyvinvointia hinnalla millä hyvänsä? Onko meillä halua yhteis-työssä asiantuntijoiden kanssa pitää tekoäly taka-alalla ja estää supertekoälyn syntyminen? Koulutetut työpaikat ovat 10-5 vuoden sisällä uhattuina. Toisille se voi olla mahdollisuus ja toisille uhka, sillä automatisoituminen lisääntyy. Eri kehittäjien välillä on jo kilpailu alkanut. Jaksamista ja tarkkuutta vaativissa tehtävissä voinemme turvautua tekoälyyn! Tulevaisuus tuo lisää uudelleen koulutettavia. Ihminen voi väsyä, mutta tekoäly ei väsy! Kuinka pitkälle voidaan jatkaa kehittämistä? Mitä ovat turvallisen käytön ajat?

Onko parempi ihminen ja kone yhdessä kuin yksin kone tai ihminen? Kun työ muuttuu, se on usein uusi tapa tehdä työtä. Turvallisuusuhat on otettava heti huomioon. Robotin käsi on kylmä verrattuna ihmisen käteen. Robotti ei hymyile, ei itke eikä naura eikä pysty antamaan läheisyyttä ja lämpöä. Se voi kyllä antaa nostoapua ja vetää vaikka tukisukat jalkaan! Sairaaloissamme tehdään jo robotti avusteisia leikkauksia ja se voi auttaa diagnoosin löytymi-sessä.

Edessämme voi olla uudenlaisia ratkaisuja ja uudenlaisia ongelmia. Kuka omistaa lisääntyvän datan? Tarvitsemme lisää tietoa ja julkista keskustelua, jotta tietäisimme missä nyt mennään.

Anja Paavonperä

KD V-S Naispiirin pj, THM

 

Robotiikka, digitalisaatio, automaatio ja kyberturvallisuus

Olemme tulossa aikaan, joka pelottaa Suomessakin yli puolta väestöä, etenkin vanhempaa väkeä, eikä syyttä, sillä muutosvauhti on liian nopeaa. Otsikon sanat tuntuvat joillekin liian kovilta kuultavaksi. He haluaisivat sulkea korvansa, kun päättäjät Suomessa haluaisivat viedä meidät noiden merkillisten sanojen avulla maailman kärkimaaksi.

Kansa tietää, että noihin sanoihin voi liittyä erittäin paljon pahaa, joskin myös hyvää. Olemme viime päivinä saaneet lukea ja kuulla näistä monista vaaroista median kautta, kuten mm. sosiaalisen median tietoturvan puutteista ja identiteettivarkauksista. Kuka ja mikä meitä ohjaa ja vie, onko se hyvä vai paha, siitä riippuu lopputulos! Jos raha ja ahneet ihmiset, niin olemme hukassa, mutta jos hyvään pyrkivät ja omaa etuaan tavoittelemattomat ihmiset, voimme ehkä saada aikaan yhdessä paljon hyvää.

Robotit ovat olleet käytössä jo aika kauan mm. teollisuudessa, mutta nyt niiden tuloa yritetään tuoda vauhdilla, jopa hoitoalalle korvaamaan ihmisiä, mutta kukapa haluaisi olla esim. saattohoidossa robotin hoitamana. Mikään ei korvaa lähimmäistä silloin kun ihminen on heikoimmillaan. Aihe on monilta muiltakin osin keskustelua aiheuttavaa.

Mitä tapahtuu hoitoalan ihmisille? Mitä tapahtuu, jos robotti kaatuu, mekanismi pettää tai tulee pitempiaikainen yleinen sähkökatkos. Mitä robotti silloin tekee, mistä tulee ihmisille apu?

Entä mitä tapahtuu, kun automaatio valtaa esim. lento- laiva- auto- juna- ym.- liikenteet. Nythän maailmalla näiden suunnittelu on jo täydessä käynnissä. Laivoihin esim. ei olisi edes suunnitteilla enää konehuoneita. Monet kysymykset syöksyvät ihmisten mieliin. Mitä tapahtuu ilmassa ja merellä, jos koneet vikaantuvat tai sähkönsaanti loppuu tai tulee muu odottamaton tapahtuma esim. ilmahyökkäys ilman miehistön läsnäoloa?

Mitä tapahtuu näiden alojen työntekijöille? Digitalisaatio on jo tuonut paljon hyvää, mutta myös paljon ongelmia kuten mm. vanhusten, vammaisten ja syrjäytyneiden elämään ja heitähän on jo nyt miljoona. Tässä maassa on saatava parannus näihin asioihin. Opetusministeriöllä ja opetushallituksella tulee olla ikuisen oppisvelvollisuusvaatimuksen toteuttamiseen myös keinot ehkäistä digisyrjäytymistä. Koska me jokainen maksamme tuloistamme YLE-veroa, niin ehdotan, että Opetusministeriö ryhtyy opetushallituksen tukena tekemään hyvää yhteistyötä YLE TV1 kanssa, niin että me kansalaiset saamme hyvää, helppoa ja selkokielistä opetusta koko Suomeen ja kaikille, joka kotiin näin edullisimmin television välityksellä.

Kyberturvallisuus tulisi olla Suomen kärkiteema- ja hanke sekä Suomen menestystarina, ja uusin vientituotteemme, kehittyvän aurinkovoimamme ohella. Aurinkoenergian tuottaminen on halvempaa kuin bioenergian, koska se tarvitsee tuottaessaan vähemmän sähköä eikä se lopu kesken, kuten muut energiaa tuottavat lähteet. Kaikkien tulisi tunnistaa ja tunnustaa, ettei tekoälylle tule antaa liikaa valtaa, sillä jos siitä rengin sijasta tulee isäntä, niin meille käy toteen Ison Kirjan Sanat.

 

Anneli Louneva

KD Naisten liittohallituksen jäsen

 

Asunnot, asuntorakentaminen ja vanhukset

Suomessa on käynnissä suuri asumisen ja asuntojen uusjako.
Asuminen halutaan keskittää suuriin kaupunkikeskuksiin ja maaseudulla kylät ja kunnat hiljenevät ja suuri kansallisomaisuus koko harvaanasutuilla seuduilla rapistuu ja menettää nopeasti käyvän arvonsa sekä maaseutu autioituu ja pusikoituu. Lisäksi sieltä on viety lähipalvelut. Vanhukset joutuvat muuttamaan lähikaupunkeihin, mutta kodeistaan he eivät saa sellaista hintaa, jolla he voisivat ostaa uuden asunnon.

Meillä osa vanhuksista voi jo nyt äärimmäisen huonosti maaseudulla, koska päättäjät eivät ole ajoissa huolehtineet kuntien elinvoimaisuudesta ja työpaikoista. Jokaisessa Suomen tuhansien järvien maan kunnassa voisi kukoistaa matkailuelinkeinot, jos sinne rakennettaisiin järvien rannoille hotelleja. Suuret ikäluokat eivät jaksa matkustaa ulkomaille ja nyt heille riittäisi kotimaan matkailu ja lisäksi ulkomailta on tulossa matkailijoiden ryntäys joka puolelle Suomea, jos vain hyviä majoitustiloja löytyy.

Suuret kaupungit kilpailevat rakentamisbuumeillaan ja pyrkivät näyttämään siten paremmuuttaan rakennuttamalla yhä korkeampia rakennuksia, ikäänkuin sillä voisi kukkotappelumaisesti osoittaa, kuka on suurin ja kaunein. Tämä on suuri virhe, sillä tällä kilpailulla tulee olemaan koko kansantaloudellisesti suuri hinta ja vääristää sitä todellisuutta mitä ihmiset kaipaavat ja todella tarvitsevat. Maapuolustuksellisestikin on erittäin mieletöntä keskittää asuminen muutamien kaupunkien keskelle ja laitamille pilvenpiirtäjiin suuri osa väestöstämme.

Nopea rakentaminen ja uusien rakennusmateriaalien kokeilu ovat jo nyt tuoneet esiin suuria rakennusvirheitä, joista asukkaat joutuvat kärsimään. Lisäksi rakennusfirmat näissä suurissa kaupungeissa pyrkivät saamaan maximihyödyn rakentamalla liian pieniä asuntoja, 15 neliön yksiöitä ja 53 neliöiden kolmioita, tavoittelemalla niihin nuoria ja opiskelijoita, koska näin pienissä asunnoissa eivät vanhukset voi selvitä apuvälineiden kanssa eikä ilman niitäkään. Myöskään lapsiperheille nämä eivät sovi kokonsa ja hintansa puolesta.

Kaupungeissa vanhusten asumistilanne tulee kärjistymään nopeasti, sillä heidän lukumääränsä kasvaa muutamassa vuodessa räjähdysmäisesti, eikä heidän tarvettaan vastaavia asumismuotoja kehitetä eikä rakenneta, sillä esim. Helsingissä on vielä paljon vanhoja hissittömiä kerrostaloja, joista vanhusten on päästävä muuttamaan pois , ettei massoittain vanhuksia jää kerrostalojensa vangeiksi. Nyt päättäjien on kohdattava koko totuus ja alettava näkemään pidemmälle. Rakentamisen suuntaa on muutettava siten, että vanhuksille rakennetaan esteettömiä, hissillisiä palveluasuntoja , että esim. Keski-Pasilaan pilvenpiirtäjien sijaan Länsi-Pasilan puolelle rakennetaan vanhusten asumiseen tarkoitettuja taloja, joiden keskellä on piha, jossa vanhukset ja lapset voivat kohdata. Kerrostalojen alakerrassa voisi olla päiväkerho, sairaanhoitajan vastaanotto, hieroja, kampaaja, jalkahoitaja ja muita omakustanteisia palveluja sekä suuri päiväkeskus. Tämä voisi olla pilottikohde, jonka tuloksia voisi hyödyntää muuallakin. Jos joku tarvitsisi kotisairaanhoitopalveluja, niin kotihoitajat voisivat kerralla käydä useamman asukkaan luona samalla kertaa, eikä matkoihin kuluisi niin paljon aikaa kuin nyt. Myös kaupunki säästäisi kotipalvelukustannuksissa ja yhteisöllisyys alueella olisi taattu.

Anneli Louneva

KD Naisten liittohallituksen jäsen

Digitalisaatio

Aloitin 25.1.2018 KD Naisten valitsemana, NJKL:n Digitalisaatiotyöryhmän jäsenenä sen ensimmäisessä kokouksessa.
Olin pohtinut näitä asioita jo vuosia ja useassa organisaatiossa olen pitänyt näiden asioiden tärkeyttä esillä. Olen myös keskustellut parin viime vuoden aikana eri päättäjien kanssa erityisesti digisyrjäytyneiden ahdingosta. Tapaan usein eri organisaatioiden edustajia, eri järjestöjen edustajana, joten olen tavannut monia päättäjiä kasvoista kasvoihin, mutta myöskin lähettänyt heille esityksiäni sähköpostilla.  Ehdotukseni ovat saaneet myönteisen vastaanoton heidän lisäksi myös digisyrjäyneiltä ja heidän omaisiltaan, joten rohkenen nyt myös kirjoittaa aiheesta.
Näistä kokemuksista ja lukemisistani on kertynyt melkoisen hyvä näkemys siitä, kuinka digitalisaatiota tulee kehittää, pitäen samalla  huolta siitä, että nyt jo tällä hetkellä olevasta miljoonasta digisyrjäytyneestä pidetään huolta ja oikeudesta saada palveluja turvataan. Tärkeää on myös pitää huolta siitä, ettei syrjäytyneiden määrä ei pääse nousemaan, vaikka tutkijan mukaan kehitystä ei voida juurikaan hidastaa.
YLE on teettänyt tutkimuksen, joka yllätti myös minut. Digisyrjäytyneitä onkin sen mukaan miljoona ja heitä löytyy kaikista ikäluokista, eivätkä vain vanhukset ole syrjäytyneitä tai vaarassa syrjäytyä. Kun tiedetään, että yli  65 vuotiaita on jo  miljoona, niin vuonna  2024 heidän määränsä on 2 miljoonaa eli tuplasti, joten nyt tarvitaan valtavasti työtä, ettei syrjäytyneiden määrä tästä syystä johtuen nouse jyrkästi.
Lisäksi monissa palveluammateissa, myös hoitoalalla, on niin kiire, ettei potilaan hoitamisen ohella, ole aikaa perehtyä alati vaihtuvien tietokoneohjelmien oppimiseen. Se tuo lisäpainetta ja pelkoa siitä, että osaamattomuus voi aiheuttaa tahtomattaan hoidollisen virheen. Muistan eräs sairaanhoidonopettajan, joka jo yli kymmenen vuotta sitten oli huolissaan pelkkien laskimien yleistyessä, että kuinka nykynuoret tulevat menestymään lääkkeiden annostelussa, koska se vaatii myös päässälaskutaitoa ja mittojen ymmärtämistä uusien laskimien lisäksi.
Käytin Digitalisaatio työryhmässä muutaman puheenvuoron ja niitä lämpimästi kannatettiin. Palaan myöhemmin tähän aiheeseen yksityiskohtaisemmin ja myös työllisyysnäkökulmasta. Työryhmän kokoonpano koostuu monista innostuneista, eri alan ammattilaisista ja moniosaajista, joten kokouksessa saimme paljon aikaan ja lähtiessäni askeleeni olivat keveät, koska muutama henkilö sanoi minulle lähtiessä, että oli tärkeää, että olit mukana ja toit tämän digisyrjäytyneiden asian esille.
Lukemisiin!
Anneli Louneva