Hoivan arvostus heijastuttava palkkaan ja työoloihin

Monen suomalaisen naisen todellisuutta on tehdä kolmivuorotyötä matalalla palkalla. Säästöt ovat useamman vuoden ajoin kohdistuneet eri tavoin naisvaltaisille aloille. Tilastokeskuksen mukaan kiky pidensi säännöllistä työaikaa enemmän naisilla kuin miehillä ja säännöllinen työaika vuonna 2017 piteni merkittävästi juuri terveys- ja sosiaalialalla. Kiky tunneista pitäisi luopua täysin sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Toimivan sivistys- ja hyvinvointivaltion perustana tulee olla sellaiset työmarkkinat, jossa työtä tekemällä pystyy elättämään itsensä ja perheensä. Yhdenvertaisuuden ollessa jatkuvasti keskusteluissa, tulee työmarkkinoilla varmistaa myös se, että palkkaus on yhdenvertaista.

Sosiaali- ja terveysalalle hakeudutaan halusta auttaa ihmistä. Vanhustenhoidosta on kuitenkin tullut ”liukuhihnatyötä” siinä mielessä, että työmäärä on liian suuri käytettävissä olevaan aikaan nähden. Työ on fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaa ja monessa yksikössä vaaditaan tuottavuutta inhimillisyyden sijaan. Kansainvälisesti ylpeilemme sosiaali- ja terveydenhuollosta, mutta tämä arvostus ei heijastu palkkaan eikä työoloihin. Moni hoitaja ei pysty pitämään työpäivän aikana edes lakisääteisiä taukoja.

Tilanne vanhustenhuollossa on todella vakava. Rehellisesti sanottuna itsemääräämisoikeus ei voi toteutua monessakaan paikassa nykyisellä henkilöstömitoituksella ja asiakkaiden sekä työntekijöiden turvallisuus vaarantuu monella tavalla. Ihmisarvoinen elämä ja ihmisarvoinen kuolema eivät toteudu, eikä monikaan tositilanne kestäisi päivänvaloa.

Moni hoitaja asetti suuria odotuksia vuoden 2019 vaaleissa, sillä silloin puolueet kilpaa lauloivat ympärivuorokautisen hoivan 0,7 henkilöstömitoituksen toteutumisen puolesta. Kristillisdemokraateille tämä oli kynnyskysymys hallitustunnusteluissa ja nyt oppositiosta joudumme ihmettelemään, kun tämä ei ollutkaan hallituksen kärkiteemojen joukossa. On erikoista, että hoitajamitoitus aiotaan kirjata lakiin ympärivuorokautisen hoivan osalta, mutta laki astuu voimaan vasta vuonna 2023 juuri ennen seuraavia eduskuntavaaleja.

Ympärivuorokautisen hoivan henkilömitoituksen lisäksi tarkasteluun tulee ottaa nopealla aikataululla kotihoito ja omaishoito. Laki kieltää heitteillejätön, mutta me tiedämme lähipiireistämme sen, että valitettavan moni ikäihminen on tosiasiallisesti heitteillä, eikä saa riittävästi tai lainkaan kotihoitoa. Moni omainen hoitaa läheistään ja tämä auttamistyö on raskasta. Omaishoidon tuen maksaminen pitää siirtää KELAn vastuulle ja varmistaa omaishoitajille ja hoidettaville heidän tarvitsemansa tuki sekä omaishoitajille vapaat sekä riittävä taloudellinen korvaus.

Sirpa Pursiainen
Sosiaali- ja terveysalan opettaja, kirjailija
KD Naisten liittohallituksen jäsen, Pirkanmaa