KD Naisten EU-vaaliteemat

 

 

Kristillinen arvoperintö säilytettävä, koska yhteiskunnista, joissa ei ole kristillistä arvopohjaa, puuttuu taloudellinen, koulutuksellinen, sosiaalinen, terveydellinen, uskonnollinen ja erityisesti naisten tasa-arvo.

 

-Turvallinen Eurooppa #turvallisempieurooppa
-Kiintiöpakolaisjärjestelmää kehitettävä
-Euroopan ulkorajoja vahvistettava
-Mahdollisuus kansalliseen itsemääräämisoikeuteen rajavalvonnassa

-Lapsivaikutusten arviointi kaikessa päätöksenteossa

-Köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy
-EU-ruokakassit, ruoka-aputoiminta turvattava
-Ikäihmisten hyvinvointi taattava.

-Ei liittovaltiokehitystä
-Poistettava maat, jotka eivät noudata sääntöjä, huolehdi taloudesta ym.
-Budjettissa, verotuksessa ja sosiaaliturvassa kansallinen päätäntävalta