Tekoäly ja tulevaisuus – Ymmärränkö tulevaisuuden mahdollisuuksina vai uhkina?

Elämme nyt yhteiskunnassa, jossa asukkaamme ikääntyvät, etsimme kestävää kehitystä ja digitaalinen kulutus jatkaa voimakasta kasvuaan. Saadaanko hyviä tuloksia aikaan, jos päättäjät eivät itse usko hyvään tulevaisuuteen? Puolueiden edustajat ilmoittavat olevansa yhtä mieltä siitä, että tekoäly on neljäs teollinen vallankumous. Tavoitteena on tehdä Suomesta tekoälyn (Artificial Intelligence) soveltamisen kärkimaa. Haluammeko menestyjiksi millä hinnalla tahansa?

Euroopan parlamentti on jo vaatinut EU:n laajuista tekoälyä ja robotiikkaa koskevia sääntöjä ja tietosuojalainsäädännön muutoksia. Naistenklinikalla jo kokeillaan IBM:n Watson tekoälyn käyttöä pelastamassa keskosia. Kuka on vastuussa, jos robotti tekee vahinkoa tai alkaa itse tehdä päätöksiä? Nyt on tutkijoiden ja päättäjien tehtävä yhteistyötä ja tutkittava mahdollisia turvalli-suusuhkia. Tekoälyturvallisuutta varten hallituksen on varattava myös määräraha budjettiinsa. YK:lle on jo esitetty vetoomus, että kiellettäisiin tekoälyllä parantavien aseiden käyttö.

Suomalaisten yritysten pääomaa on henkilöstön osaaminen ja korkea luotta-muksen taso. Tarvitsemme tekoälyn ohjelmointia räätälöidysti kunkin yrityksen tarpeisiin. Hyödyt yrityksille tulevat koneoppimisesta. Autoteollisuudessa on menossa suuria muutoksia ja robottien käyttö jatkuu. Laaduntarkkailussa tullaan eri sektoreilla huomioimaan tekoälyn antamia mahdollisuuksia.

Haluammeko hyvinvointia hinnalla millä hyvänsä? Onko meillä halua yhteis-työssä asiantuntijoiden kanssa pitää tekoäly taka-alalla ja estää supertekoälyn syntyminen? Koulutetut työpaikat ovat 10-5 vuoden sisällä uhattuina. Toisille se voi olla mahdollisuus ja toisille uhka, sillä automatisoituminen lisääntyy. Eri kehittäjien välillä on jo kilpailu alkanut. Jaksamista ja tarkkuutta vaativissa tehtävissä voinemme turvautua tekoälyyn! Tulevaisuus tuo lisää uudelleen koulutettavia. Ihminen voi väsyä, mutta tekoäly ei väsy! Kuinka pitkälle voidaan jatkaa kehittämistä? Mitä ovat turvallisen käytön ajat?

Onko parempi ihminen ja kone yhdessä kuin yksin kone tai ihminen? Kun työ muuttuu, se on usein uusi tapa tehdä työtä. Turvallisuusuhat on otettava heti huomioon. Robotin käsi on kylmä verrattuna ihmisen käteen. Robotti ei hymyile, ei itke eikä naura eikä pysty antamaan läheisyyttä ja lämpöä. Se voi kyllä antaa nostoapua ja vetää vaikka tukisukat jalkaan! Sairaaloissamme tehdään jo robotti avusteisia leikkauksia ja se voi auttaa diagnoosin löytymi-sessä.

Edessämme voi olla uudenlaisia ratkaisuja ja uudenlaisia ongelmia. Kuka omistaa lisääntyvän datan? Tarvitsemme lisää tietoa ja julkista keskustelua, jotta tietäisimme missä nyt mennään.

Anja Paavonperä

KD V-S Naispiirin pj, THM