Helsingin naispiirin kannanotto

KD:n Länsi-Helsingin paikallisosasto esittää 7.12.2017 vuosikokouksen kannanottonaan, että Suomessa tulee edelleen tukea kristinuskosta kumpuavia perusarvoja, jotka ovat vuosisatoja antaneet yhtenäisyyttä kansamme keskuudessa ja ovat rohkaisseet kansaamme kaikkina aikoina, erityisesti vaikeina aikoina, kuten sotiemme keskellä.

Nämä hyvät perusarvomme ovat nostaneet kansamme viimeisen sadan vuoden aikana hyvinvointivaltioiden joukkoon, ja joissain asioissa jopa maailman kärkisijoille. Tästä syystä vetoamme, että kaikkien suomalaisten ja täällä asuvien tulee, lapsista aikuisiin, saada kuulla nämä kristinuskosta kumpuavat arvot. Pitäkäämme uskonvapaudestamme edelleen hyvää huolta.

KD Naisten Helsingin piiri yhtyy tähän Länsi – Helsingin paikallisosaston kokouksessaan hyväksymään kannanottoon ja suosittelee sen julkaisemista kaikissa tiedoitusvälineissä.
Paula Pennanen- Aitta                     Elie El-Khouri
puheenjohtaja                                  puheenjohtaja
KD Naisten Helsinginpiiri                 KD Länsi-Helsingin po