Uutiset

RSS

Perheille aito valinnanvapaus

Sote- ja maakuntauudistuksessa ylistetään valinnanvapautta. KD Naiset näkee tärkeäksi, että myös perheille mahdollistetaan aito valinnanvapaus perhevapaiden sekä varhaiskasvatuksen toteuttamisen suhteen.

Tällä hetkellä perhepolitiikkaa toteutetaan pitkälti sekä elinkeinoelämäpolitiikan ehdoilla että sellaisen ideologisen ajattelun pohjalta, että varhaiskasvatuksen toteuttaminen päiväkodissa on aina lapsen edun mukaista. Tutkimusten mukaan kuitenkin useimpien alle kolmevuotiaiden stressitaso nousee isossa ryhmässä.

KD Naiset pitää tärkeänä, että perhepolitiikassa huomioidaan lasten ja perheiden yksilölliset tarpeet. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen kotona ja perhepäivähoidossa mahdollistaa yksilöllisten tarpeiden huomioimisen, tunnekasvatuksen ja oman elämänrytmin huomioimisen usein päiväkotihoitoa paremmin. KD Naiset katsoo, että perhepoliittisten päätösten tulee tukea mahdollisuuksia lasten hoitamiseen kotona sekä perhepäivähoidossa.

Perhehoitoa sitä tarvitseville

KD Naiset näkee tärkeäksi perhehoidon kehittämisen muistisairaille, ikäihmisille sekä päihde- ja mielenterveysongelmaisille. Lasten ja nuorten kohdalla perhetyö ja perheeseen sijoittaminen on laajasti tunnettu ja hyvä toimintatapa. Perhehoito on inhimillinen ja taloudellinen vaihtoehto, joka voisi paikata nykyistä palvelukuilua laitoshoidon ja kotona asumisen välissä.

Perhehoidossa oleva voi osallistua voimiensa mukaan kotitöihin, kuten ruoan laittoon ja siivoukseen. Perhehoito mahdollistaa yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden. Perhehoito mahdollistaa myös ulkoilun mahdollisuuden kodin pihassa yhdessä muiden kanssa. KD Naiset näkee perhehoidon kehittämisen myös mahdollisuutena yhdistää omien lasten hoidon ja työn yhteensovittamisen. Perhehoitoa tulisi hyödyntää myös omaishoitajien vapaiden järjestämisessä palvelusetelien avulla.

Yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen

KD Naiset on huolissaan yksinäisyydestä sekä palvelutarpeeseen vastaamisesta. KD Naisten mukaan sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä tulee kiinnittää toimintatapojen kehittämissä sekä hoito- ja palveluketjujen kuvaamisessa erityistä huomiota yksinäisyyden poistamiseen sekä yksinäisten palvelutarpeeseen vastaamiseen.

Yksinäisyyden poistamiseksi KD Naiset näkee tärkeäksi kokonaisvaltaisen yhteistyön palvelun tuottajien, järjestöjen, seurakuntien sekä omaisten kanssa. Myös yhteisöllisen asumisen mahdollistaminen kaavoituksen ja muiden tukitoimien kannalta voisi osaltaan edesauttaa yhteisöllisyyden aikaansaamiseksi yksinäisyyden sijaan.

Digisyrjäytyneet

Digipalveluja kehitetään Suomessa jatkuvasti. KD Naiset näkee sinänsä hyvänä palvelujen kehittämisen, mutta on huolissaan digisyrjäytymisestä. KD Naiset vaatii, ettei ketään saa syrjiä puutteellisten digitaitojen vuoksi.

KD Naiset on huolissaan erityisryhmien; kuten ikääntyneiden, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien  huomioimisesta digipalvelujen kehittämisessä.

KD Naiset ehdottaa, että lainsäädäntöä tarkennetaan siten, että yhdenvertaisuuslain perusteella palveluihin hakeminen ja niiden saaminen varmistetaan myös ilman digitaitoja.

Omaishoitajuuden korvaus verottomaksi

Omaishoitajat tekevät inhimillisesti tärkeää työtä. Omaishoitajan saama korvaus raskaasta työstä on minimaalinen. Omaishoitajuus tuottaa kuitenkin 3 miljardin säästöt Sari Kehusmaan mukaan ja KELA:n tutkimuksen mukaan 2,2 miljardin säästöt. Tukea saa tällä hetkellä 42 000 omaishoitajaa, vaikka tuen saajia pitäisi olla 60 000. Jos nämä 60 000 omaishoitajaa lopettaisivat, tarvittaisiin sama määrä ympärivuorokautisia laitoshoitopaikkoja.

KD Naisten mukaan omaishoitajien saamaa korvausta ei tule verottaa. Näin tuetaan omaishoitajien taloudellista tilannetta. Lisäksi omaishoitajuudelle tulisi määritellä valtakunnalliset kriteerit ja siirtää se KELA:n maksettavaksi. Näin omaishoitajuudesta saadaan yhdenvertaista koko Suomessa.

Valtion kohdennettava kunnille varat ikäihmisten palveluihin

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen valtio on linjannut, että kuntien budjetista maakunnalle siirtyy euromääräisesti sama summa kuin mitä kunta on kohdentanut sotepalveluihin. Tämä on johtanut siihen, että kunnat eivät halua lisätä sotemenojaan.

 

KD Naiset on huolissaan erityisesti ikäihmisten palvelutarpeeseen vastaamisesta. Kaikkien tiedossa on, että ikäihmisten määrä tulee kasvamaan. Samalla kasvaa myös huonokuntoisten ikäihmisten määrä ja sitä kautta myös palvelutarpeet lisääntyvät. KD Naisten mielestä valtion tulisi erikseen linjata, että ikäihmisten hoidontarpeeseen kohdennettua budjetin nousua ei vähennetä kuntien budjetista. Valtion tulee erikseen kohdentaa rahoitus maakunnille budjetin lisäkasvusta vanhuspalvelujen kulujen kattamiseksi.

KD Naiset koolla Kauniaisten Raamattuopistolla

KD Naiset kokoontuivat lauantaina Kauniaisten Raamattuopistolle pitämään vuosittaista liittokokousta. Kaukaisin osallistuja oli saapunut Enontekijöltä asti. KD Naiset valitsivat ensi kertaa uuden 12+3 jäsenisen liittohallituksen, Puheenjohtajana jatkaa kokousväen yksimielisellä päätöksellä puolueemme ensimmäinen vpj, Ylen aamutohtorimme Tiina Tuomela. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tarja Turunen Kaakkois-Suomen Naispiiristä ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Riitta Kuismanen Pirkanmaalta. Vuoden päästä kokoustamme Vaasassa.

 

 

ALKOHOLILAIN UUDISTUS LISÄÄ PERHEIDEN PAHOINVOINTIA JA MUITA HAITTOJA

 

Kristillisdemokraattien Savo-Karjalan Naispiiri otti vuosikokouksessaan kantaa alkoholilain uudistukseen. Yhä väkevämpien juomien tulo ruokakauppoihin tuo lisäkuluja yhteiskunnalle. Uudistuksen myötä alkoholin käyttö tulisi merkittävästi lisääntymään. Näin kävi kun keskiolut aikanaan tuotiin maitokauppoihin. Hyvin monilla on lähipiirissä henkilö, jonka alkoholin käyttö alkoi juuri siinä tilanteessa ja alkoholisoituminen sen mukana. Lääkärit ja muut asiantuntijat ovat varoittaneet juuri käytön lisääntymisestä ja sen tuomista haitoista. KD Naispiiri kantaa huolta lasten huostaanottojen ja perheiden pahoinvoinnin lisääntymisestä jos alkoholilain uudistus perheministeri Rehulan (kesk,) toimesta ja hallituksen tuella viedään eteenpäin.