Helsingin naispiiri

Tervetuloa Helsingin naispiirin sivuille!

 

Kuvassa johtokunnan jäsenet: Sirpa Leskinen, Anneli Louneva, Paula Pennanen-Aitta, Tarja Niemi ja Päivi Simi-Kim.

Kuvassa johtokunnan jäsenet: Sirpa Leskinen, Anneli Louneva, Paula Pennanen-Aitta,
Tarja Niemi ja Päivi Simi-Kim.

 

J O H T O K U N T A 2 0 1 6

 

Puheenjohtaja

Paula Pennanen-Aitta, paula.pen(at)elisanet.fi, 040-5585274, 09-6983101, (tiedotus)

Varapuheenjohtaja

Merit Lemminki, merit.lemminki(at)mbnet.fi, 050-5963679

Sihteeri

Maija Mecklin, maikmec(at)hotmail.com, 050-4112948, 09-3254339

Taloudenhoitaja

Sirpa Leskinen, sirpa.leskinen(at)kolumbus.fi

Muut jäsenet

Anneli Louneva, anneli.louneva(at)gmail.com, 0400-981763, 09-143649 (tiedotus)

Krista Lyyränen, krista.lyyranen(at)wippies.fi, 0400-764212

Tarja Niemi, niemitarja5(at)gmail.com, 050-5462058

Päivi Simi-Kim, paivisk(at)gmail.com, 040-5329325(tiedotus)

Mia Snellman, mia.snellman(at)haaga-helia.fi, 045-6525506, 09-22966739

Minna Ågren joutui jättämään kautensa kesken, muuton vuoksi.
Krista Lyyränen jatkaa hänen tilallaan vuoden loppuun.

 

KANNANOTTO

KD:n Länsi-Helsingin paikallisosasto esittää 7.12.2017 vuosikokouksen kannanottonaan, että Suomessa tulee edelleen tukea kristinuskosta kumpuavia perusarvoja, jotka ovat vuosisatoja antaneet yhtenäisyyttä kansamme keskuudessa ja ovat rohkaisseet kansaamme kaikkina aikoina, erityisesti vaikeina aikoina, kuten sotiemme keskellä.

Nämä hyvät perusarvomme ovat nostaneet kansamme viimeisen sadan vuoden aikana hyvinvointivaltioiden joukkoon, ja joissain asioissa jopa maailman kärkisijoille. Tästä syystä vetoamme, että kaikkien suomalaisten ja täällä asuvien tulee, lapsista aikuisiin, saada kuulla nämä kristinuskosta kumpuavat arvot. Pitäkäämme uskonvapaudestamme edelleen hyvää huolta.

KD Naisten Helsingin piiri yhtyy tähän Länsi – Helsingin paikallisosaston kokouksessaan hyväksymään kannanottoon ja suosittelee sen julkaisemista kaikissa tiedoitusvälineissä.
Paula Pennanen- Aitta                     Elie El-Khouri
puheenjohtaja                                  puheenjohtaja
KD Naisten Helsinginpiiri                 KD Länsi-Helsingin po

 

 

helsingin-naispiiri

Lohikeittotarjoilua eduskuntavaalien alla Narikkatorilla Tuulikki Teppora ja Paula Pennanen-Aitta

KD Helsingin naispiirin vuosikokouksen kannanotot

MUKULAKIVIKATUJEN VAARAT JA HAITAT HELSINGIN KADUILLA

KD HELSINGIN NAISPIIRI  on huolissaan seuraavista seikoista, jotka Helsingin kaupungin tulisi huomioida ennen kuin hyviä ja toimivia asfaltoituja katuosuuksia muutetaan mukulakivikaduiksi.  Sen lisäksi, että nämä toimenpiteet tulevat kaupungille kalliiksi, niin mukulakivet tekevät kävelemisen horjahtelevaksi, kasvattavat tapaturmien vuoksi potilasmääriä, lisäävät sairauspoissaoloja, aiheuttavat monenlaista avuntarvetta sekä lisäävät inhimillistä kärsimystä.   Kaatumisvaarassa ovat erityisesti hauraat vanhukset, toipilaat, erilaisia apulaitteita, rollaattoreita, kyynärsauvoja ja pyörätuoleja tarvitsevat henkilöt, joiden määrä on jatkuvasti nousussa.

Myös monille meille tuottaa tuskaa muhkuraisilla kaduilla käveleminen.  Varsinkin Helsingin keskustassa käveleminen vaatii jo nyt paksupohjaisempia kenkiä, etteivät kivien reunat pistele, korkokengistä puhumattakaan.  Pyydämme kaupunkia huomioimaan, että kaikki päätöksentekijät myös lautakunnat katsovat, että kaupunkilaisten liikkumisturvallisuus on muutos- ja uudisrakentamista tehtäessä kaikkein tärkein kriteeri, koska jalka- ja lonkkavaivojen ehkäiseminen on helpoin tapa säästää kaupungin menoja.

ULKOILU- JA PUISTOALUEIDEN ISTUINPENKKIEN KUNNOSTUS JA PESUTARVE

Helsingin naispiiri pyytää kaupunkia huolehtimaan koko kaupungissa puistojen ja ulkoilualueiden penkkien ja istuinryhmien puhtaudesta sekä rikkoutuneiden penkkien korjauksesta.  Mahdollisuuksien mukaan penkkejä olisi hyvä saada myös lisää. Talven jäljiltä ne ovat monissa paikoissa rikkinäisiä ja hirvittävän likaisia.  Monet vanhukset ja huonosti liikkuvat ihmiset haluavat pitää kuntoaan yllä mm. kävellen.  Fyysisen kunnon heikkous vaatii levähtämistä istuen, mutta istumapaikkoja ei ole, tai ne ovat käyttökelvottomia.  Puistoalueilla voisi olla myös istuinryhmiä, mikä lisäsi yhteisöllisyyden tunnetta.  Tutkimusten mukaan kaikille Ihmisille on erittäin tärkeää ulkona ja luonnossa liikkuminen, sillä on sairauksia ehkäisevä ja jopa parantava vaikutus.  Se on todella edullinen keino pitää yllä ihmisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

 

Paula Pennanen-Aitta                        Anneli Louneva

KD Helsingin naispiirin pj                   KD Helsingin naispiirin/tiedotusvastaava