Yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen

KD Naiset on huolissaan yksinäisyydestä sekä palvelutarpeeseen vastaamisesta. KD Naisten mukaan sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä tulee kiinnittää toimintatapojen kehittämissä sekä hoito- ja palveluketjujen kuvaamisessa erityistä huomiota yksinäisyyden poistamiseen sekä yksinäisten palvelutarpeeseen vastaamiseen.

Yksinäisyyden poistamiseksi KD Naiset näkee tärkeäksi kokonaisvaltaisen yhteistyön palvelun tuottajien, järjestöjen, seurakuntien sekä omaisten kanssa. Myös yhteisöllisen asumisen mahdollistaminen kaavoituksen ja muiden tukitoimien kannalta voisi osaltaan edesauttaa yhteisöllisyyden aikaansaamiseksi yksinäisyyden sijaan.